Moordenaar van bordkarton

Tim Krabbé schrijft geen dikke boeken. Ook zijn nieuwe boek Een Goede Dag voor de Ezel is met 199 pagina's eerder een novelle dan een roman....

Volgens Krabbé zelf is zijn oeuvre relatief klein door zijn'ploeterende manier van schrijven' en is hij bang dat hij zijn verhaal'niet kan laten vollopen met interessante gedachten.' Hij schrijfttientallen versies van 'iets wat fris moet worden' en wil vooral 'aan deoppervlakte boeiend zijn'.

Een Goede Dag voor de Ezel gaat over een geplande moord die nietgepleegd wordt en een gepleegde moord die niet gepland is. Je kunt je ervan alles bij voorstellen: wraakzucht, razernij, gewetensnood, spijt.Krabbé krijgt het verhaal echter niet van de grond en boeit zelfs 'aan deoppervlakte' amper. De hoofdpersonen zijn van bordkarton. Geen moment leefje mee met de moordenaar die zijn wraakgevoelens voor zijn ex bekoelt opeen willekeurige jongen die zich asociaal gedraagt. Hij verkeert niet ingewetensnood, maar wil de moord later wel opbiechten aan zijn nieuwegeliefde.

Een beetje meeleven lukt nog met de vader van het meisje Esther datmisbruikt is door haar akelige vriendje (dat vermoord wordt). Haar liefdevoor die boertige ploert is weer volstrekt onnavoelbaar.

De koelbloedige killer denkt kort na de moord: 'Hij had een moordgepleegd! Dat ging toch wel ver.' En even later: 'Hij stelde zich een kindvoor dat hem een schrift liet zien waarin het een potloodpoppetje hadgetekend, en hij pakte een vlakgum en vlakte dat poppetje uit. Dàn zou hijzich slecht voelen. Hij had dus nog wel gevoelens.' Een interessantegedachte.

Toeval - een aardig thema, en geliefd bij Krabbé - draagt in ditverhaal ook niet bij aan de geloofwaardigheid, omdat er te veel van is.Twee individuen (Esther en de moordenaar) die elkaar één keer eerder - in de bus vlak voor de moord - hebben gezien en elkaar een tijd later opeen terrasje in Sydney in één oogopslag herkennen, het werkt niet. Ookde dialoog die volgt, is hoogst onwaarschijnlijk. Esther: 'Waarom hebt uhet gedaan?' Moordenaar: 'Hij misdroeg zich tegenover jou.' Als iedereenzo dacht, zou de politie het nog druk krijgen.

Hoe integer Krabbé ook werkt aan zijn romans, aan de ongeschreven regeldat je de dingen moet laten zien en niet expliciet benoemen, heeft hijkennelijk niet zo'n boodschap. Want voor de lezer die het nog niet snapt,legt hij aan het eind nog eens uit: de moordenaar 'had een goede daadverricht, niet iets waarvoor hij moest worden gestraft'.

Hufters, criminelen en ploerten, opgelet; een gewaarschuwd mens teltvoor twee.

Edith Koenders

Tim Krabbé: Een Goede Dag voor de EzelPrometheus; 16,95Prometheus; 16,95

Meer over