'Mohammed met bomhoed' komt overal

De Deense spotprenten van Mohammed worden overgenomen door kranten in alle delen van de wereld. Zelfs in Jordanië, maar daar kostte het de hoofdredacteur de kop....

Van onze buitenlandredactie

De Deense spotprenten van de profeet Mohammed hebben inEuropa, maar ook elders in de wereld, geleid tot veelpubliciteit. Verscheidene Europese kranten publiceerden met eenberoep op de persvrijheid een aantal van de omstreden tekeningen.In de moslimlanden waren de reacties kritisch, vrijwel geen krantwaagde het de cartoons over te nemen.

Het weekblad Al-Shihan uit Amman deed dat wél.Hoofdredacteur Jihad Momani publiceerde drie afbeeldingen vanMohammed, waaronder de meest omstreden tekening: de profeet dieeen bom in zijn tulband draagt.

'Wat roept meer vooroordelen op tegen de islam? Dezekarikaturen? Of foto's van gijzelnemers die voor de camera dekeel van hun slachtoffer doorsnijden en een zelfmoordenaar diezich opblaast tijdens een bruiloft in Amman?', vroeg Momani zichaf. Maar hij werd op staande voet ontslagen.

De Vlaamse kranten zouden de Deense spotprenten vandaagafdrukken. Zij doen dat uit solidariteit met de hoofdredacteurvan France-Soir, die gisteren is ontslagen omdat hij alle twaalfcartoons had afgedrukt. 'Onze persvrijheid is in gevaar', zeihoofdredacteur Vandermeersch van De Standaard.

In Duitsland plaatste Die Welt Mohammed met de bom op devoorpagina en drie andere cartoons binnenin. Volgenshoofdredacteur Roger Köppel is het 'de basis van onze cultuurdat de heiligste dingen onderwerp kunnen zijn van kritiek ensatire'.

Ook de Berliner Zeitung toonde spotprenten van Mohammed. DeFrankfurter Allgemeine Zeitung liet het bij een nieuwsstuk. DeSüddeutsche Zeitung beeldde de voorpagina van Jyllands-Postenaf, de Deense krant waar het allemaal begon.

In Italië drukte La Stampa uit Turijn de tekeningen woensdagaf. De in Milaan verschijnende Corriere della Sera deed datmaandag al.

In Spanje was het El Periódico uit Barcelona dat een aantalcartoons toonde op de voorpagina. De in Madrid verschijnende ElPais beperkte zich tot een nieuwsstuk binnenin met een foto vanprotesten in Jemen.

In Nederland plaatste de Volkskrant eind oktober drie van deomstreden tekeningen nadat in Denemarken de eerste onvrede ondermoslims was losgebarsten. De Telegraaf, Trouw, Het Parool en NRCHandelsblad drukten deze week een aantal tekeningen af.

In Zwitserland publiceerden Blick, Le Temps en de Tribunede Genève een selectie van de tekeningen.

In Frankrijk publiceerde het dagblad Le Figaro gisteren eneergisteren een achtergrondverhaal over de affaire. In zijnjongste editie wijdde Le Monde een gehele pagina aan de zaak. Diewas geïllustreerd met een tekening uit 1973 van Marcel Gotlibvan een godenfeestje, onder anderen bezocht door 'Claude Allah,Louis Boeddha, Gaston Jehova en Robert Wodan'. Gisteren druktede krant een tekening af van haar vaste tekenaar Plantu waarinde islamitische boosheid op de hak wordt genomen.

In Hongarije publiceerde Mag-yar Hirlap uit Boedapest eentekening van een imam die islamistische zelfmoord-terroristenoproept hun aanslagen te stoppen 'omdat de maagden op zijn in dehemel'.

In het overwegend islamitische Turkije besteedden kranten alsHürriyet, Sabah en Radikal aandacht aan de cartoons. De krantZaman, die islamistische wortels heeft, citeerde met instemmingde Europese commissaris voor de mensenrechten Alvaro Gil-Robles,die verklaarde dat de vrijheid van meningsuiting haar grenzenheeft. 'Andere godsdiensten moeten worden gerespecteerd.'

Meer over