Mogelijk verkoop Deutsche Telekom

De Duitse regering overweegt dit jaar opnieuw een pakket aandelen Deutsche Telekom naar de beurs te brengen. De opbrengst van de voortijdige verkoop wil minister Waigel van Financiën gebruiken om het begrotingstekort voor een deel te dekken....

Reuter

BONN

Vandaag buigt het Duitse kabinet zich over de jongste ramingen van de belastinginkomsten dit jaar. Kennelijk houdt Waigel er rekening mee dat er nieuwe tegenvallers opdoemen. De Duitse bewindsman zei op een boekpresentatie in Bonn dat de kosten van de uitkeringen aan de vier miljoen Duitse werklozen de regering wellicht dwingt meer staatsleningen uit te schrijven dan werd voorzien.

Maar volgens Waigel heeft de Duitse regering een scala van mogelijkheden achter de hand om mogelijke nieuwe begrotingsgaten te dekken. 'We zullen er alles aan doen om de criteria uit het Verdrag van Maastricht te halen en dat zal zeker lukken.' Duitsland loopt niet alleen het risico de kritische grens van 60 procent voor de staatsschuld te overschrijden, maar moet ook alle zeilen bijzetten om het begrotingstekort dit jaar tot 3 procent beperkt te houden, een van de andere EMU-criteria.

Volgens Waigel zal het kabinet er alles aan doen om te vermijden dat de belastingen omhoog moeten om de gaten in de begroting te dekken. In de begroting is voorzien in een beroep op de kapitaalmarkt dit jaar van 53,4 miljard mark, maar Waigel sloot niet uit dat dit omhoog moet.

Maar ook een vervroegde verkoop van een nieuw pakket aandelen Deutsche Telekom wordt door het Duitse kabinet overwogen. De Duitse staat heeft nu nog een ruim meerderheidsbelang van 75 procent in het telecommunicatieconcern. Vorig jaar november werd het eerste pakket van 25 procent voor ruim 22 miljard mark via de beurs aan beleggers verkocht. De Duitse schatkist werd daar echter niet beter van. De gehele opbrengst ging naar Deutsche Telekom zelf.

Volgens Waigel werkt de vervroegde verkoop van een tweede tranche niet in het nadeel van de rond twee miljoen particuliere beleggers, die bij de succesvolle eerste ronde aandelen Deutsche Telekom kochten. Ook voor het bedrijf zelf maakt een verdere vermindering van het overheidsbelang volgens Waigel niets uit. 'Gezien de blakende gezondheid van de onderneming is een aandelenverkoop geen probleem', vond hij.

'We hebben meer dan 70 procent in Deutsche Telekom en zo'n groot belang hebben we helemaal niet nodig. Een onderneming en een aandelenkoers die groeien en bloeien zoals Deutsche Telekom hebben de overheid niet nodig', voegde Waigel daaraan toe. Wettelijk hoeft hij niet te wachten met het verder terugbrengen van het staatsbelang in het bedrijf tot het jaar 2000, maar tot dusver werd algemeen aangenomen dat een eerdere verkoop alleen onder buitengewone omstandigheden zou plaats vinden.

Telekom-topman Ron Sommer wees er in een reactie op Waigels uitlatingen op dat de regering volgens de wet de toestemming nodig heeft van het bestuur van Deutsche Telecom als het voor 31 december 1999 opnieuw aandelen naar de beurs wil brengen. 'Wij zullen er ons van verzekeren dat de belangen van de bijna twee miljoen aandeelhouders niet worden geschaad. Over dit punt bestaat volledige overeenstemming tussen de minister van Financiën en mij.'

De mogelijkheid van een nieuwe aandelenverkoop drukte de koers van Deutsche Telekom op de beurs in Frankfurt met bijna een mark. Dit ondanks een verklaring van het ministerie van Postzaken die een verkoop van aandelen op de beurs voor het jaar 2000 uitgesloten acht.

Een mogelijke tussenoplossing voor de regering in Bonn is mogelijk de herplaatsing van een deel van het belang in Deutsche Telecom bij de Kreditanstalt für Wiederaufbau. De regering maakte van deze omweg ook gebruik bij het afstoten van het restant het belang in Lufthansa vorig jaar. Waigel lijkt in ieder geval te willen vermijden dat de huidige aandeelhouders van Deutsche Telekom worden afgeschrikt.

Meer over