Ministerie zet bestuur van filmfonds aan de dijk

Minister Plasterk weigert herbenoeming Hans Dijkstal...

Van onze verslaggeefster Bieke van der Mark

amsterdam Tussen het ministerie van Cultuur en het Nederlands Fonds voor de Film is een conflict ontstaan over de bestuursstructuur van het Fonds. Voorzitter Hans Dijkstal en drie leden zijn niet herbenoemd, de overige twee leden hebben ontslag genomen.

Minister Plasterk van Cultuur wil een raad van toezicht installeren, in plaats van een bestuur. Ook moet er een tweehoofdige Raad van Bestuur komen en een apart sectorinstituut. Onlangs zijn twee nieuwe subsidieregelingen ingevoerd. Het bestuur vond dat deze samenloop grote risico’s met zich mee brengt.

Dijkstal adviseerde het huidige bestuursmodel te behouden. Daarbij zou het bestuur moeten aanblijven. Maar minister Plasterk heeft inmiddels een interim-bestuur aangesteld, bestaande uit Hans van Beers (directeur Conservatorium van Amsterdam), Inge van Vlies (lid Raad voor Cultuur) en Kees Telkamp (oud-bestuurslid van voormalig film-CV-investeerder Fine). Tot de aanstelling van de raad van toezicht op 1 januari 2008 zullen zij de bestuurlijke kernactiviteiten van het Fonds voortzetten.

In het veld bestaat sinds lange tijd kritiek op het Fonds. Producent San Fu Maltha, voorzitter van de producentenvereniging NVS: ‘In de combinatie directie-bestuur moest iets veranderen. Op beide niveaus was te weinig expertise.’ Dijkstal en Fonds-directeur Toine Berbers waren niet bereikbaar voor commentaar.

Meer over