MINERVA TOCH NAAR MUSEUM

Als hij ooit verkocht zou worden, zou het de duurste Rembrandt aller tijden zijn. 37 Miljoen euro was de vraagprijs voor de Minerva (1635)....

Hij was lang bij een handelaar in Zweden te zien. Maar nu blijktMinerva ineens te hangen in een halletje in het Rembrandthuis inAmsterdam.

Heeft het museum haar financiële connecties aangeboord? Minerva is misschien geen mooie vrouw, ze is wel een droom voor musea: het zou hetenige mythologische werk zijn dat nog op de markt te krijgen is. Nee, hetblijkt in bruikleen, stil gehouden voor de tentoonstelling Een zoektochtvan een genie, die in april in het kader van het Rembrandtjaar opent. Overde onopvallende plek is conservator Ed de Heer dan ook nuchter: 'Ach, wekrijgen de komende tijd wel meer Rembrandts binnen.'

Merlijn Schoonenboom

Meer over