Meer geld naar popmuziek, een goed idee?

Het advies van de Raad van Cultuur om meer subsidie te verstrekken aan pop, dance, urban en het Nederlandse lied krijgt brede steun in de muzieksector. 'Pop is net zo goed belangrijk cultuurgoed.'

De Sallandse Rockbank Bökkers op het podium tijdens Boerenrock in Drouwenermond. Volgens de Raad van Cultuur moet er meer vanuit het regionale muziekleven worden gedacht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
De Sallandse Rockbank Bökkers op het podium tijdens Boerenrock in Drouwenermond. Volgens de Raad van Cultuur moet er meer vanuit het regionale muziekleven worden gedacht.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant


Het advies van de Raad van Cultuur om muziekgenres als pop, dance en het Nederlandse lied meer financiële steun te geven valt goed in de muziekwereld. Woensdag kwam de Raad met dit opmerkelijke 'sectoradvies' aan de rijksoverheid over de muziekcultuur in Nederland. Van oudsher stroomt rijkssubsidie vaak naar klassieke-muziekgezelschappen. Dat is in deze tijd minder vanzelfsprekend omdat pop- en volksmuziek een breder en diverser publiek aanspreken. Omdat de Raad ook pleit voor versterking van de klassieke sector, zijn ook hier de reacties positief.

Berend Schans, directeur de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF):

'In eerdere adviezen kwam ik het woord 'pop' veel minder vaak tegen, dus dat is al een goede ontwikkeling. In het verleden leek muziek door het Rijk te worden beschouwd als een soort cultureel erfgoed, gevormd door oude bildungsidealen. Dat kan niet meer. Pop is net zo goed belangrijk cultuurgoed. Waar in de popsector geld nodig is? Waar niet, zou ik zeggen. In ieder geval bij alle plekken waar aan talentontwikkeling wordt gedaan. In het huidige cultuurbeleid is er wel wat ondersteuning voor musici aan de onderkant van de piramide, maar dat geld ging toch vaak naar violisten en pianisten. Waarom niet wat vaker naar poptalent?'

Anneke Jansen, directeur van ensemble Asko|Schönberg, gespecialiseerd in 20ste-eeuwse en 21ste-eeuwse muziek:

'De Raad heeft met een open blik gekeken naar wat er in de samenleving gebeurt op muziekgebied. Wij werken geregeld samen met musici uit andere muzikale genres. Voor zulk soort nieuwe tendensen, die in feite nu al onderdeel zijn van het muziekleven, wordt meer aandacht gevraagd. Heel belangrijk, want je ziet de laatste jaren steeds meer van dit soort crossovers.'

Gabriël Oostvogel, voorlopig voorzitter van de Klassieke Muziek Coalitie, die vandaag officieel wordt opgericht:

'De Coalitie is een breed netwerk waarin zestien koepelorganisaties uit de klassieke muziek gaan samenwerken. Het advies sluit nauw aan bij onze doelstelling en bij de ontwikkelingen in de muziekwereld van de laatste jaren. Ook wij willen publieksverbreding en ook wij willen de positie van klassieke muziek verstevigen en versnippering bestrijden.'

Een concert op de laatste dag van Lowlands. Beeld ANP
Een concert op de laatste dag van Lowlands.Beeld ANP

Jos Roeden, waarnemend intendant Philharmonie Zuidnederland:

'In het advies wordt gesteld dat er meer vanuit het regionale muziekleven moet worden gedacht en minder vanuit de Randstad. Daar zijn we erg blij mee. Wij krijgen subsidie van het Rijk, van de provincies Limburg en Noord-Brabant en van de steden Maastricht en Eindhoven. Onlangs heeft Brabant besloten ons een half miljoen te korten. Dat ze dat op eigen houtje kunnen doen binnen deze subsidieconstructie, is fnuikend voor ons. Het is daarom heel goed dat in dit advies ook meer samenhang wordt bepleit.'

Vic van de Reijt, kenner van het Nederlandstalige lied:

'Ik pleit er al jaren voor meer geld vrij te maken voor het Nederlandstalige lied in het onderwijs. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hield pas een mooie toespraak waarin hij bekende dat hij door de taal van Drs. P en Koot en Bie een beter begrip van het Nederlands had ontwikkeld. Nederlandstalige liederen, óók die met al die ingewikkelde woorden, hebben een blijvende invloed op de cultuur en de smaak. Er is nauwelijks goed muziekonderwijs meer in Nederland. Laten we met subsidiegeld weer eens iemand voor de klas zetten die gaat zingen. In het Nederlands!'

Meer over