Meer ergernis dan kerstvoorpret

Meer dan 140 pagina's kerstvoorpret!', staat er op de omslag van Margriet, inclusief vette letters en uitroepteken. Bij het openslaan blijkt het blad echter bij pagina 108 te eindigen en verandert de beloofde voorpret in ergernis.Gelukkig blijkt bij tweede lezing dat er een onopvallend katern in het blad steekt met...

Desondanks blijft er een licht katterig gevoel over, omdat de32 pagina's tellende 'gratis' (?) culinaire kerstgids weinigKerstmis uitstraalt. Fleurige zomerjurken, zonlicht dat door hetraam naar binnen valt, een verdwaalde kerstboom, brandendekaarsen bij daglicht en een onduidelijk gezelschap van vijf, zesof zeven personen, inclusief kinderen.

Dan de rest van het nummer maar bekeken, waarin degebruikelijk rubrieken en columns niet echt op het kerstfeestingaan. Annette Heffels leert sms'en en Anita Witzier eet hetliefst gewoon Hollandse pot, dat vindt ze al gek genoeg.

De opvallendste stukken zijn het lange interview metschaatster Barbara de Loor, die in maart 2005 eindelijk eengouden medaille bij het wereldkampioenschap won, en decommentaren van Reinildis van Ditzhuyzen en Paul Schulten op hetgedrag en de kleding van de leden van het koninklijk huis. Datkan toch geen kerstvoorpret worden genoemd. Maar volgende week,belooft Margriet, komt het ervan: dubbeldik! Alweer.

Daarmee vergeleken pakt Libelle een stuk kerstiger uit. Hiermaar liefst '164 pagina's KERST voorpret!!', inclusief debekende vette letters en twee uitroeptekens. Ook in dit nummerkerstmenu's en vaste rubrieken. Maar het valt niet te ontkennendat Libelle niet alleen dikker is, maar ook meer werk van hetvoorpretnummer heeft gemaakt. Het opvallendst, voor een man inelk geval, is het interview met Rob Oudkerk en zijn echtgenoteMarieke. De twee hebben kennelijk een mediastrategie uitgezet,waarin dit keer Marieke in het middelpunt van de belangstellingmag staan. Ze lijkt er plezier in te hebben, hoezeer ze ookbenadrukt er een hekel aan te hebben en al helemaal aan de redenwaarom ze zo in de belangstelling van de media staat.

Ook de overige interviews (negen stuks) zijn met vrouwen diein 2005 iets bijzonders hebben meegemaak en wie het leven ookniet zomaar toelacht. Pa Bram Vermeulen is gestorven. EvelienRos wacht op een levertransplantatie, Carla Rus is plotselinginvalide geworden, Ellie van der Meer wacht op een adoptiekinden Liesbeth Schrijvers heeft de tsunami overleefd. Gelukkig lopende verhalen goed af. Feitelijk krijgt de hele aflevering in deloop van het nummer een steeds stemmiger en luchtiger sfeer, tebeginnen bij de muzikanten Michael Bublé en Jamie Cullum enuitmondend in de eerste aflevering van een 'kerst-thriller' doorJoanna Spaey.

Meer over