Media stellen zich nog niet open

Benieuwd naar het redactiestatuut van het AD? Of het jaarverslag van De Telegraaf? Op de sites van de kranten staan ze niet, volgens mediaverantwoording.nl, sinds vorige week online....

Thijs Hartveld

De site is een initiatief van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg. Harmen Groenhart, docent en onderzoeker aan de FHJ, en Huub Evers, lector journalistieke kwaliteit, hebben de manieren waarop media verantwoording afleggen in schema gebracht.

‘In het debat over journalistieke kwaliteit wordt veel belang gehecht aan de transparantie en verantwoording van de media’, zegt Groenhart. ‘Al in het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling uit 2003 kwam naar voren dat nieuwsmedia zich meer open moeten opstellen. Veel media gaven aan dat belangrijk te vinden. Maar zeggen is één ding, doen iets anders.’

Groenhart merkte dat veel vormen van verantwoording moeilijk te vinden zijn op de websites van de media. En dat ze vaak komen en gaan. ‘RTL Nieuws had bijvoorbeeld een tijd lang een weblog van de hoofdredactie. Dat is er niet meer. De onduidelijkheid heeft ons doen besluiten een inventarisatie te maken. Zo hebben onderzoekers, journalisten, studenten en consumenten meer houvast.’

Hij benadrukt dat het slechts een inventarisatie is. ‘Het zegt niets over de kwaliteit van de verantwoording. We trekken ook geen inhoudelijke conclusies. Het is een indicatie van de bereidwilligheid tot verantwoording van de media.’

Meer over