BoekrecensieKort

Mathijs Deen gaat op zoek naar de bron van de Rijn

Als je de Rijn maar lang genoeg volgt, stroomopwaarts, dan bereik je een punt waar je over de rivier kunt springen. Die opmerking van zijn lagere-schoolleraar is Mathijs Deen altijd bijgebleven. Wellicht was dat het begin van zijn fascinatie voor de rivier. Hij ging ook op zoek naar dat punt, naar de bron van de Rijn. Om eroverheen te springen. Het werd een stuntelige hink-stap-sprong. En later zou een geograaf hem vertellen dat het zoeken naar ‘de bron’ van rivieren romantische onzin is. De Rijn is de optelsom van al het regenwater dat door haar zijrivieren stroomt.

Maar Deen is een romanticus. In De grenzeloze rivier dwaalt hij rond, zoals hij zelf zegt, ‘in het niemandsland tussen mens en natuur, verbeelding en wetenschap’. Deskundigen komen voorbij, dagjesmensen, en even verderop de Cananefaten. De broer van keizer Lodewijk de Vrome zit te vissen en de Loreley maakt nog steeds slachtoffers. En altijd is er die rivier. Dichtbij of veraf. De Rijn, zo besluit deze fraai geschreven bundel, zal er altijd zijn.

null Beeld Thomas Rap
Beeld Thomas Rap

Mathijs Deen: De grenzeloze rivier. Thomas Rap; € 23,90.

Meer over