Malasch creëert weer een hype

Er lijkt zich een hype te ontwikkelen rond de Chinese schilder Fang Lijun, van wie thans werk is te zien in het Stedelijk Museum en galerie Serieuze Zaken....

'Een mythe' verklaart Malasch, die zich heeft verbaasd over de goedgelovigheid van de journalisten. 'Je gaat toch niet klakkeloos overnemen wat een ander zegt.' Hoewel Fangs werk goed in de markt ligt, is een bedrag van een miljoen dollar buitenproportioneel.

Gevraagd naar zijn motieven bekent Malasch zich wel vaker aan dit soort 'geestig bedoelde mythevorming' te bezondigen. 'Ik hou ervan mensen een beetje uit hun tent te lokken. Pesten is in principe een sociale activiteit. In de kunstwereld gaat het om make-believe.'

Een paar jaar geleden nam hij een journalist in de maling door doodleuk te verklaren van Pools-joodse afkomst te zijn. 'Terwijl ik eruit zie als een gewone Indische jongen.'

De prijs voor Fangs doeken heeft hij al weer opgeschroefd: 110 duizend gulden. Als het waar is.

Meer over