‘Kunstdocent moet wijk in’

De Rotterdamse hogeschool voor de kunsten Codarts bereidt een nieuwe masteropleiding voor, die kunstenaars en kunstdocenten moet leren om mensen te bereiken die normaal niet in aanraking komen met kunst en cultuur....

‘De cursus moet nieuwe vaardigheden bijbrengen aan studenten die al een kunstvak beheersen’, zegt Van den Hurk. ‘Er zijn grote groepen mensen die afwijzend staan tegenover de kunsten. De uitdaging is hen erbij te halen.’

Hoe die uitdaging aan te gaan, leren de studenten nu niet aan de bestaande kunstvakopleidingen, zoals de conservatoria. Zo moest de componist Merlijn Twaalfhoven onlangs een grootschalig samenzangproject met leerlingen van Amsterdamse basisscholen uitstellen, omdat de tientallen benodigde muziekdocenten niet met grote groepen scholieren bleken te kunnen werken. Dat probleem klemt te meer nu Rijk en gemeenten de muziekscholen willen inzetten om het falende muziekonderwijs op de basisscholen nieuw leven in te blazen.

Subsidiegevers en private geldschieters eisen steeds vaker dat kunstenaars en kunstinstellingen ‘de wijken in’ gaan en nieuwe doelgroepen aanboren. Woensdag gaf prinses Máxima in Rotterdam het startsein voor Music Matters en Ieder kind een instrument, twee projecten die kinderen in contact moeten brengen met diverse muzikale culturen en instrumenten.

Aan de Arnhemse kunsthogeschool ArtEZ doet Twaalfhoven vergelijkbaar onderzoek als Van den Hurk in Rotterdam, al heeft ArtEZ geen plannen voor een nieuwe opleiding. ‘Mijn opdracht is de mogelijkheden aan te boren hoe je de kunsten midden in de wereld kunt zetten’, zegt de componist. Daarbij stuitte hij op onverwachte weerstand bij de ArtEZ-docenten. ‘Ik moet oplossingen aandragen, maar tot dusver was ik bijna alleen maar bezig hen te overtuigen dat er een probleem bestaat. Veel kunstdocenten vatten mijn tijdelijke aanstelling als lector op als een persoonlijke aanval op hun functioneren.’

Van den Hurk dankt hij zijn opdracht bij Codarts aan zijn langjarige betrokkenheid bij het Rotterdams Wijktheater (RWT). Deze groep maakt zo’n zeventig voorstellingen per jaar met en voor publiek dat anders nooit in de schouwburg komt. Een recent voorbeeld is Verhalen uit de Droogdok II over de neergang van de RDM, eens een van Rotterdams grootste scheepswerven. De voorstelling werd gemaakt met bewoners van Heijplaat, het dorp dat RDM ooit speciaal voor zijn eigen werknemers bouwde, en vervolgens door henzelf gespeeld. Het RWT krijgt jaarlijks drie ton subsidie van de gemeente Rotterdam.

Meer over