'Kunst uit kerk is niet altijd onverkoopbaar'

'Vooral voor Middeleeuwse beelden is een grote markt. Daar zijn veel verzamelaars van.' Volgens Tim Graas van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland is kerkelijke kunst niet altijd onverkoopbaar....

Van onze verslaggeefster Renée Widdershoven

Kerken zijn een makkelijk doelwit voor diefstal, omdat vele nauwelijks beveiligd zijn. 'Kerken zijn erg kwetsbaar. Als iemand echt naar binnen wil, lukt het altijd, hoe goed een kerk ook beveiligd is', zegt Jo Hermans, directeur van Donatus Kerkenverzekeraar.

Donatus is verzekeraar van alle rooms-katholieke kerken in Nederland, waaronder de parochiekerk in Blitterswijck. Ook deze kerk was niet beveiligd. De dieven zijn binnengekomen via een glas-in-loodraam dat eenvoudig opengebroken kon worden. 'Een alarmsysteem is te kostbaar', aldus pastoor Hans te Broekhorst. 'Bovendien is de kerk zelf een monument, waardoor we niet kunnen gaan breken om een systeem aan te leggen. Je slaat ook geen spijker in een antieke kast.'

Sinds een half jaar publiceert de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland op haar website een lijstje met uit kerken gestolen kunst. Op dit moment staan er enkele stukken op, maar het is de bedoeling met terugwerkende kracht alle gestolen werken op de site te zetten. Graas: 'Onze ervaring is dat gestolen voorwerpen vaak pas vele jaren later terechtkomen. Dan worden ze ter goeder trouw op een veiling aangeboden.

De stichting heeft vanaf de jaren zestig in samenwerking met bisdommen en parochies in Nederland een lijst opgesteld van kunst die zich in elke kerk bevindt. 'Idealiter wordt deze lijst iedere tien à twintig jaar bijgewerkt', aldus Graas. 'De lijst die we op dit moment hebben van de parochiekerk in Blitterswijck stamt uit 1984 en zou dus binnenkort opnieuw worden bijgewerkt.'

Meer over