Kritiek PvdA’ers op plannen kabinet

De positie van de Partij van de Arbeid als de oudste politieke bondgenoot van de kunsten staat onder druk door bezuinigingen van het nieuwe kabinet....

De twee PvdA-bewindslieden zijn co-auteurs van een regeerakkoord dat enerzijds 100 miljoen euro extra uittrekt, vooral voor monumenten, en anderzijds 250 miljoen bezuinigt op alle rijkssubsidies en daar bovenop nog eens 50 miljoen op het kunstenbudget. De laatste korting treft naar verwachting eenzijdig de podiumkunsten. Jan Riezenkamp, bijna twintig jaar directeur-generaal Cultuur op OCW, schat dat alles bijeen het rijkskunstbudget met een kwart zal teruglopen.

De oud-bewindslieden Kok, Cohen, d’Ancona en Wallage ageren namens de kunstinstellingen waarvan zij bestuurder zijn. De PvdA is van oudsher overtegenwoordigd in de kunstsector.

Meer over