KPN geeft Telfort-frequenties terug aan overheid

Telefombedrijf wil miljoenenboetes voorkomen...

Van onze verslaggever Ayolt de Groot

AMSTERDAM KPN geeft een deel van de mobiele frequenties van dochterbedrijf Telfort terug aan de Nederlandse overheid. KPN moest vorige maand aan het Agentschap Telecom een dwangsom van 5 miljoen euro betalen, omdat het bedrijf het Telfortnetwerk onvoldoende benut. KPN wil met de teruggave van de frequenties het risico op toekomstige miljoenenboetes wegnemen.

Het gaat om twee UMTS-frequenties voor mobiel internet die in 1998 en 2000 aan Telfort werden toegewezen. Telfort committeerde zich daarbij aan een zogeheten uitrolverplichting: de plicht om per 1 januari 2007 landelijke dekking te bieden.

Het doel van die verplichting is ervoor zorgen is dat de schaarse telefomfrequenties ook daadwerkelijk worden gebruikt, zodat de concurrentie tussen aanbieders zoveel mogelijk is gewaarborgd.

KPN nam Telfort in 2005 over voor een bedrag van 1 miljard euro. Sindsdien rust de verplichting om het Telfortnetwerk verder te ontwikkelen op de schouders van KPN.

Het Agentschap Telecom ontdekte echter dat KPN die plicht niet nakomt. Uit steekproeven blijkt dat mobiele data van Tefort-klanten dikwijls via het UMTS-netwerk van KPN worden verstuurd. Volgens het Agentschap blokkeert KPN op die manier de vrije concurrentie.

Het Agentschap ontdekte de overtreding in 2008. KPN kreeg in mei van dit jaar een dwangsom opgelegd van 5 miljoen euro. Het bedrijf maakte daartegen bezwaar bij de rechter. Maar het verzoek om het besluit van het Agentschap op te schorten, werd op 13 juli afgewezen.

Als KPN langer in gebreke blijft, kan de boete van het Agentschap oplopen tot een maximum van 40 miljoen euro. KPN heeft het ministerie van Economische Zaken daarom verzocht de Telfortvegunningen in te trekken. Het bedrijf zegt geen ‘onnodige financiële risico’s’ te willen lopen. Voor de dienstverlening aan klanten van KPN en Telfort heeft de teruggave van de frequenties geen gevolgen, aldus KPN.

De bodemprocedure die KPN in 2008 tegen het Agentschap heeft aangespannen, loopt momenteel nog. Het telecombedrijf zegt zich niet te kunnen vinden in de zienswijze dat het voor zowel KPN als Telfort een apart netwerk moet aanleggen.

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken gaat dit najaar bekijken op welke manier de frequenties weer voor marktpartijen beschikbaar komen, liet het ministerie vrijdag weten. Een en ander zal worden bekeken in samenhang met de uitgifte van andere frequenties voor mobiele communicatie.

Meer over