KELDERKUNST?

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur wil 'depot-filialen' gaan inrichten waar musea top- en andere kunstwerken kunnen tentoonstellen. Schiphol noemt hij een geschikte plek....

Rick van der Ploeg, staatssecretaris: 'Zie het als een appetizer, een stimulans om kennis te nemen van kunst en ook eens een museum te bezoeken. Ik stel me voor dat mensen gemiddeld meer tijd doorbrengen op Schiphol dan in musea.

Ik wil dus niet dat De nachtwacht op Schiphol komt te hangen, maar wel dat bepaalde stukken die tijdelijk even in een depot terechtkomen doordat er andere exposities zijn, bijvóórbeeld op Schiphol komen. Maar je kunt ook denken aan de Floriade.'

Mariona van der Goot, voorlichtster van Schiphol: 'Goed idee. Als je kunstwerken wil laten zien aan een miljoenenpubliek, is Schiphol natuurlijk de plaats bij uitstek om dat te doen. Maar het kan niet zomaar. Wij zijn een luchthaven en het operationele proces mag zeker niet worden verstoord. Prioriteit is de reiziger zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. De kunst die wij hebben hangen en staan, moet voldoen aan een aantal eisen. Zo staan alle objecten hier vast. En het moet tegen een stootje kunnen. Voor oude meesters moet je dan dus extra maatregelen treffen.'

Boris Dittrich, Tweede-Kamerlid voor D66: 'Toen ik hoorde van het plan dacht ik onmiddellijk aan een 1-april-grap. Inderdaad, ik ben er zeer op tegen. Van der Ploeg spreekt over topwerken en voor topwerken is maar één plek: een museum. De staatssecretaris wil gezellig een Mondriaan, een Van Gogh en een Rembrandt naast elkaar hangen. Volledig misplaatst. Deskundigen in musea stellen met zorg collecties samen, daar zit een idee achter. Bovendien worden musea bezocht door mensen óm kunst te zien. Mensen op Schiphol hebben haast, zijn gestresst en lopen met hun koffer te zeulen. Als iemand lang moet wachten voor een aansluitende vlucht dan is ie chagrijnig of kwaad. Wacht, hoorde u dat belletje ook? Ik moet onmiddellijk naar de Kamer om te stemmen over de Betuwelijn. '

Annemarie Vels Heijn, directeur van de Nederlandse Museum Vereniging: 'De staatssecretaris probeert kunst en publiek bij elkaar te brengen en dan is dit wel een logische gedachte. Er moet een oplossing komen voor de kunst die in de depots staat. Maar het Schiphol-idee van Van der Ploeg is iets heel anders. Dan heeft hij het over topstukken. Die horen in de musea en daar hangen ze nu, te bezichtigen door het publiek. Van der Ploeg stelde ooit dat 95 procent van de collecties in de kelders van de musea staan, maar dat is echt gewoon niet waar. Natuurlijk is het zo dat musea voor moderne kunst actueel willen zijn en daarom oudere stukken in depots opslaan, maar de meeste stukken hangen gewoon op de zalen. Daar komt bij dat lang niet alle depotstukken interessant zijn om op te hangen.'

Ingrid, schoonmaakster op Schiphol: 'Daar zitten we niet op te wachten. Moeten we die vitrines ook nog eens schoonmaken, terwijl er mensen op je lip staan. Gek word je ervan.'

Paul Mosterd, hoofd communicatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam: 'Vind ik raar. Schiphol staat al tjokvol met kunst, het is een van de meest bekunste plekken van Nederland. Zij voeren een heel actief aankoopbeleid als het gaat om kunst. Daar zijn musea soms jaloers op.

Er is niet te veel kunst in Nederland. Tuurlijk puilen in sommige musea de depots uit. Je kunt het vergelijken met een voetbalcoach. Die kiest ook in de ene wedstrijd voor de ene spits en voor de andere wedstrijd voor de andere. Je moet een brede bank hebben om te presteren. We rouleren dus en met een goed gevuld depot kan de de conservator altijd perfecte collecties samenstellen.'

Marion Seegers, hoofd communicatie van het Haags Gemeentemuseum: 'Het lijkt me heel aardig als mensen lang moeten wachten op Schiphol want de musea bezitten prachtige werken. Maar er moet wel beleid achter zitten . Het is echter geen oplossing voor het probleem van de vele kunst die in de depots ligt opgeslagen, zoals Van der Ploeg zegt, want de topstukken hangen al.'

Marnix Rompf van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam: 'Wij hebben al heel veel kunst aan de muur hangen, want al die kale witte muren, daar word je ook niet vrolijker van. Maar echte topwerken hebben we hier niet. Als ziekenhuis zijn we er niet op ingesteld dat soort kunst te beveiligen. Wanneer de musea een beveiligingsmannetje meesturen, vind ik het best .'

Uit Over hervorming en beheer onzer musea uit 1918 van de Nederlandse Oudheidkundige Bond: 'Al wat binnen onze grenzen aan kunstbezit en historisch belangrijke voorwerpen in openbare verzamelingen is bijeengebracht, moet worden beschouwd als ééne grote verzameling waarvan eenen logische en nuttige verdeeling moet worden beproefd.'

Meer over