'Kameel heeft neus al in tent'

Google beleefde vorige week een dramatische koersval. Het internetbedrijf is gedagvaard omdat het weigert informatie over zijn bezoekers af te staan aan het ministerie van Justitie....

Nog geen week geleden tuimelden de beursanalisten over elkaarmet voorspellingen over de koers van Google. Terwijl vakgenotenhet veilig hielden op een stijging naar 600 dollar, schoot MarkStahlman van de Newyorkse investeringsbank Caris voor de sterren.Hij verwacht dat de koers van de Californische zoekmachine naar2000 dollar klimt - bijna vijf keer de hoogste notering(475 dollar).

Sinds vrijdag lijken Google's bomen niet meer tot aand dehemel te reiken. Op de schermenbeurs Nasdaq verloor hetCalifornische internetbedrijf bijna 9 procent van zijn waarde.Het aandeel dook onder de 400-dollargrens (vijf keer deintroductieprijs van augustus 2004). De val markeerde het eindevan een week waarin Google 14 procent, 20 miljard dollar, vanzijn beurswaarde zag verdampen.

De tik die Google vrijdag van beleggers kreeg, dankt hetbedrijf aan het ministerie van Justitie. Vorige week lekte uitdat zij van alle grote zoekmachines, waaronder Google, eenoverzicht heeft gevraagd van de vragen die internetters stellenen de websites waar ze uiteindelijk terechtkomen. Google alleenal verwerkt elke week een half tot een miljard zoekvragen.

AOL, Yahoo en Microsofts MSN hebben gegevens afgestaan, maarGoogle houdt als enige de deur dicht. Het vreest dat zijnbedrijfsgeheimen op straat komen te liggen en weigert alsverlengstuk van justitie te dienen. De regering is naar derechter gestapt om Google tot medewerking te dwingen.

Zoekmachines in de VS geven geregeld gehoor aan verzoeken vanjustitie om het surfgedrag bekend te maken van internetters dievan een misdrijf worden verdacht. Juristen zeggen dat de wetechter grenzen stelt aan hoe veel informatie aanklagers kunnenopvragen. Lukraak hengelen druist tegen de grondwet in.

Justitie wil de gegevens hebben om nieuw leven te blazen ineen wet die moet voorkomen dat kinderen op internet ongewild inaanraking komen met pornografie. De wet is door hetHooggerechtshof getorpedeerd omdat die de burgerlijke vrijhedente zeer inperkt. Met een paar wijzigingen en betere onderbouwinghoopt de regering-Bush alsnog haar zin te krijgen.

Minister Alberto Gonzalez van Justitie doet de principiëletegenstand van Google af als gezeur. 'We vragen niet om deidentiteit van burgers', zegt Gonzalez. 'We proberen alleengegevens te vergaren die moeten helpen een wet uit te vaardigendie voorkomt dat kinderen porno onder ogen krijgen.'

Juristen vrezen evenwel dat het hek van de dam is, alsinternetbedrijven toegeven aan deze wens van de regering. Dieligt al onder vuur door het massaal afluisteren van telefoonszonder gerechtelijke toestemming en pogingen om de omstredenPatriot-wet uit te bouwen. Die beperkt de rechten van individuendie van terroristische activiteiten worden verdacht. 'De kameelheeft zijn neus al onder het tentdoek', stelt Jim Harper van hetCato Institute in Washington, een instelling die ijvert voorprivacy.

Het principiële touwtrekken is niet wat beleggers het meestzorgen baart, zegt analist Benjamin Schachter van de zakenbankUBS. 'Ze zien gewoon niet graag de naam van een bedrijf aan hetbegrip ''dagvaarding'' gekoppeld.'

Schachter en zijn vakgenoten denken dat de rol van dwarsliggerGoogle geen windeieren hoeft te leggen. Die zou dankzij zijnweigering meer gebruikers aan zich kunnen binden en zijnmarktaandeel vergroten. Het maakt Stahlmans 2000 dollar-prognoseiets minder tot een fata morgana.

Meer over