Jongere ziet belang van krant

Jongeren vinden nieuws nog altijd belangrijk. Dat blijkt uit het onderzoek Jongeren, nieuwsmedia & betrokkenheid, dat vandaag verschijnt. Toch zijn er kanttekeningen....

Door Thijs Hartveld

De interesse voor nieuws onder jongeren is nog niet verdwenen. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Jongeren, nieuwsmedia & betrokkenheid. De onderzoekers, Fifi Schwarz, directeur van Stichting Krant in de Klas en Nico Drok, lector Media & Civil Society bij Windesheim, doen naar aanleiding van de uitkomsten aanbevelingen aan de journalistiek.

Ruim duizend Nederlandse jongeren van 15 tot 29 jaar oud hebben hun mening gegeven over de nieuwsmedia, met de nadruk op kranten. Wat blijkt? Ze vinden het zo gek nog niet. ‘Op basis van de uitkomsten blijkt de veronderstelling dat nieuwsmedia jongeren niet interesseren, niet te kloppen’, zegt Fifi Schwarz. ‘Jongeren blijken toch conservatiever dan je denkt.’

De televisie overheerst als belangrijkste bron voor nieuws en informatie. Toch wordt de papieren krant, zowel betaald als gratis, door drie van de vijf jongeren regelmatig gebruikt. Ook internet en radio worden geraadpleegd om op de hoogte te blijven.

Eenderde van de respondenten vindt nieuws volgen belangrijk. Het belang ligt vooral in de gespreksstof die het oplevert voor thuis of met vrienden en in de bruikbaarheid voor de studie of loopbaan.

Nieuws op je mobiel? Daar bestaat weinig enthousiasme voor onder de ondervraagde jongeren.

Ook willen ze geen aparte benadering, in de vorm van speciale jongerenpagina’s. Daarnaast ziet slechts een op de zestien jongeren het belang van zelf nieuws maken.

Het onderzoek beweert dat jongeren een beter beeld over nieuwsmedia hebben dan altijd werd aangenomen.

Waarom hebben nieuwsmedia, voornamelijk kranten, het dan zo moeilijk de jongere te bereiken? ‘Daar is niet één reden voor te geven’, meent Schwarz. ‘De respondenten gaven bijvoorbeeld aan dat ze zich niet herkenden in de kranten.’

‘Jongeren komen weinig in het nieuws en áls er aandacht aan besteed wordt, is het negatief. Berichten over hangjongeren bijvoorbeeld.’

Daarnaast speelt onwetendheid een rol. ‘Voor kort nieuws gaan jongeren bijvoorbeeld naar nu.nl. Als ze meer achtergrond willen, moeten ze er een krant bijpakken. Maar dat zit vaak niet in hun dagelijks gedrag. Veel jongeren komen gewoon niet in contact met kranten.’

Schwarz en Drok hebben tien aanbevelingen voor de nieuwssector. Zo zeggen ze dat dé jongere niet bestaat en dat kranten zich daarom in de toekomst bezig moeten gaan houden met de vraag op welke typen jongeren ze zich willen richten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er vier typen jongeren te onderscheiden zijn, van jongeren die geregeld het nieuws checken tot degenen die slechts willen ontspannen.

Tevens moet de relatie met de jongere verbeteren. De gedachtengang moet veranderen van ‘Hoe kunnen we meer jongeren bereiken?’ naar ‘Hoe kunnen we meer voor jongeren betekenen?’

Ook wordt kranten aangeraden creatiever om te gaan met vormgeving. Met ‘betere bewegwijzering, meer pakkende beelden en vaker frisse genres’ kunnen zij hun imago bij jongeren verbeteren.

Als deze aanbevelingen opgevolgd worden, komt alles goed. Toch? ‘Ik geloof dat er dan wel een hoopvollere toekomst voor de kranten is’, zegt Schwarz. ‘Er moet meer aandacht worden geschonken aan jongeren, want dat zijn toch lezers van de toekomst, die je aan je medium kunt binden.’

Meer over