Jongen van de gestampte pot

Met Leaving on a Jet Plane, een hit voor het folktrio Peter, Paul and Mary, vestigde John Denver, zoon van een luchtmachtpiloot, in 1969 zijn naam als songschrijver....

ZIJN DOOD past meer in het rock 'n' roll-cliché dan Denver bij zijn leven deed. De man die in 1954 als John Henry Deutschendorf in Roswell, New Mexico werd geboren, leek te vriendelijk voor de popmuziek. Ook in countrykringen is hij nooit helemaal voor vol aangezien, al sloten zijn uiterlijk en teksten naadloos aan bij de normen en waarden van het Amerikaanse platteland.

In Thank God I'm a Country Boy (1975) portretteerde hij zichzelf als een jongen van de gestampte pot, wars van stadse fratsen. Take me Home, Country Roads (1971) was zijn andere signature-song, een klassiek loflied op de grootsheid van de Amerikaanse natuur. Andere grote hits waren Rocky Mountain High (1973) en Annie's Song (1974), een ode aan zijn eerste vrouw.

In de jaren zeventig groeide Denver uit tot een rolmodel, een artiest uit de midwest die anders dan de sterren uit Hollywood of New York de traditionele Christelijke waarden in ere hield die Amerika groot hadden gemaakt, en daar met kraakheldere stem over zong. Denver was de ideale schoonzoon, artistiek begaafd, inmiddels zeer vermogend, en bovendien zeer met de natuur begaan.

Toen zijn carrière als zanger en songschrijver in kalmer vaarwater kwam, kwam die liefde voor de natuur meer op de voorgrond te staan. Muzikaal gaf hij daaraan uiting met het nummer Calypso, opgedragen aan de Franse tv-bioloog Jacques Cousteau. Al in 1976 richtte Denver de Windstar Foundation op, bedoeld om ecologisch onderzoek en onderwijs te bevorderen. Op verzoek van president Carter maakte hij deel uit van een commissie die diende te onderzoeken hoe de honger uit de wereld kon worden gebannen.

De onschuld en toegankelijkheid van zijn muziek maakten hem geschikt om in 1985 als eerste Amerikaanse artiest een tournee door de Sovjet-Unie te maken. Diezelfde pioniersrol vervulde hij in 1992 in China en twee jaar later in Vietnam.

Met de Sovjet-Unie onderhield hij een opmerkelijke band. Kort na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl gaf Denver in Kiev een benefietconcert voor de slachtoffers. Merkwaardiger waren de onderhandelingen die hij eind jaren tachtig met de Sovjet-regering voerde. Denver zette een tijdje alles op alles om als eerste particulier de ruimte te worden ingeschoten.

Het luchtruim trok hem, zoveel is zeker. Tweemaal kwam Denver, die een vliegbrevet had, met de schrik vrij na een ongeluk. De derde keer werd hem fataal.

Ariejan Korteweg

Meer over