'Je staat geprogrammeerd tussen de wereldtop'

Op uitnodiging van een grote New Yorkse jazz-conferentie speelt het Millennium Jazz Orchestra uit Deventer voor het eerst in Amerika....

Van onze medewerker Diederik van Hoogstraten

Tussen de bluesnummers en jazzballads door vliegt het woord'fantastisch' door de zaal van de Netherland Club. Zangeres Fay Claassenvindt het fantastisch om met het Nederlandse Millennium Jazz Orchestra inNew York te spelen. Bandleider Joan Reinders noemt het op zijn beurtfantastisch om met Claassen op te treden. En ook het overwegend Nederlandsepubliek geniet van de big band.

Het is ook een bijzonder moment, dinsdagavond in de jazz-stad. Het17-koppige orkest uit Deventer brengt zijn Amerikaanse muziek naar Amerika.Het werk van de swingende band was de organisatie van een grotejazz-conferentie opgevallen. En dus werden de muzikanten uitgenodigd omdeel te nemen en op te treden, een grote eer.

De International Association for Jazz Education (IAJE) komt dit jaarbijeen in New York. Als New Orleans de geboorteplaats van de jazz is, danis New York de huidige woonplaats. Prachtig dus, dat Millennium Jazz voorzijn eerste optreden buiten Europa meteen naar de Big Apple kon. 'Hiergebeurt 't', zegt Joan Reinders. 'Het is raar', vindt Claassen. 'Sta jeopeens in New York.'

Vandaag zal de band in IAJE-verband optreden in het Sheraton Hotel.Omdat de groep maandag arriveerde, was er ruimte voor een 'generalerepetitie', vertelt Reinders. De Netherland Club benaderde hem, en het ideeontstond om dinsdag al te spelen voor zestig mensen op de club.

Daar begint de show instrumentaal. Het orkest laat onmiddellijk zijnoriginele arrangementen van bekende stukken horen. Het volume overweldigtin de niet erg grote zaal. Dat is even wennen voor het publiek, met eengemiddelde leeftijd die pakweg tweemaal zo hoog is als die van de band. Alsde veertien blazers voor het eerst vol en gezamenlijk uithalen, slaat eenvrouw van schrik de handen op haar horen.

Al snel voegt Claassen zich bij de mannen-in-het-zwart. Haar vaste stemgeeft de groep een lichtere toon. Dat kan de matige geluidsinstallatie, diehaar stem een 'rafelig randje' geeft, gelukkig niet verhullen. Van VeryEarly, een nummer van Bill Evans, gaat het naar When We Were One, een stukvan Johnny Griffin. Bij Speak Low, de klassieker van Kurt Weill, komt hetpubliek los. En bij het laatste, swingende bluesnummer krijgt de NetherlandClub iets van een rokerige jazzclub vol drinkende liefhebbers - maar danzonder rookwaar en drank.

Onder leiding van componist/arrangeur Reinders groeide het orkest deafgelopen jaren uit tot een professionele big band. Voor de optredens inDeventer en heel Nederland nodigt Reinders solisten uit. Dat zijn vaakgrote Amerikaanse namen zoals Dick Oatts, de saxofonist die de groepmaandag meteen na aankomst ging beluisteren in de Village Vanguard, eenberoemde club.

Toen Claassen met Millenium Jazz kwam zingen, was de klik er vanaf deeerste noot. Ze namen een CD op, Specially Arranged for Fay: de plaat diede mensen van de IAJE opviel.

Het geeft Reinders een gevoel van erkenning. 'Je staat hiergeprogrammeerd tussen de wereldtop. We hebben zo veel gespeeld. Het ismoeilijk, als big band. Dat dit zo goed aanslaat, is uitzonderlijk.'

Dat de bandleider en muzikanten het allemaal zelf moesten betalen? Datze net als alle deelnemers voor niks optreden? Het is 't waard, vindtReinders. En de financiële kwestie werd creatief opgelost. De opbrengstvan twee Nederlandse optredens werd gespaard om de helft van de kosten tedekken. Het consulaat in New York sprong bij.

Meer over