ISBN

In Niet doen Agnes, de twaalfde bundel met Agnes-verhalen van Peter van Straaten uit Vrij Nederland (De Harmonie; fl 26,50), krijgt zoon Daniël de bons van een meisje, wil Arthur elke dag lunchen met wijn, raakt Agnes nog steeds niet verlost van de verschrikkelijke Bea, concludeert ze dat alcohol de...

Acht jaar geleden debuteerde de Oostenrijkse schrijver Robert Schneider met Wie liefheeft slaapt niet. Een vertaling verscheen bij De Arbeiderspers. Het boek was een succes: vertaald in 25 talen, verfilmd en bewerkt voor ballet, theater en opera. Schneiders tweede roman, Die Luftgängerin, is nu ook vertaald: De luchtwandelaarster (De Arbeiderspers; fl 45,-). Het is de romantische geschiedenis van de engelachtige Maudi Latuhr, die ervan droomt de wereld mooier en beter te maken, ondanks drugs, misdaad en neonazisme.

Van The Mitrokhin Archive - The KGB and the West, dat vorig jaar verscheen en veel opzien baarde, is bij Bruna een Nederlandse editie verschenen. In Het Mitrokhin-archief (fl 69,95) staan sensationele onthullingen over de spionageactiviteiten van de KGB. Deze onthullingen werden mogelijk, doordat Vasili Mitrokhin, hoofdarchivaris bij de KGB, tussen 1972 en 1984 duizenden velletjes met notities naar zijn datsja wist te smokkelen. Met deze notities reisde hij in 1992 naar Londen. In het boek wordt onder meer onthuld hoe de KGB westerse media manipuleerde.

Na de publicatie van zijn prachtige roman Vertigo (1994) was het vijf jaar stil rond de Amerikaan Paul Auster, die daarvoor de ene roman na de andere schreef. Een jaar geleden verscheen Timbuktu, nu in het Nederlands vertaald door Annelies Eulen (Timboektoe; De Arbeiderspers; fl 34,95). Het verhaal wordt deels verteld door Mr. Bones, een hond die naar het asiel moet als de familie naar Disneyland gaat. En door Willy, zijn baasje. Deze is getalenteerd, joods, niet bestand tegen verleidingen en gedoemd te eindigen als zwerver - vertrouwd Auster-terrein.

In de Nietzsche-bibliotheek van De Arbeiderspers verscheen De geboorte van de tragedie (fl 34,95). Het is een nieuwe vertaling, gemaakt door Hans Driessen die ook een verhelderend nawoord schreef. Friedrich Nietzsche schreef Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik in 1871. Het was het eerste boek dat hij publiceerde. Hij droeg het op aan de componist Richard Wagner, met wie hij in die tijd zeer bevriend was. Nietzsche schetst onder meer de ontwikkeling van de Griekse cultuur vanuit twee principes: het apollinische, dat staat voor de droom, en het dionysissche, dat staat voor de roes.

Bij Waanders verscheen een mooi uitgevoerde, rijk geïllustreerde Geschiedenis in beeld - 1550-2000 (fl 59,50), gemaakt op basis van drie historische atlassen: van Frederik Muller, Abraham van Stolk en Simon van Rijn. Het boek begeleidt een tentoonstelling die van 8 juli tot 15 oktober te zien is in het Historisch Museum Rotterdam, het Dordrechts Museum en het Rijksmuseum Amsterdam.

Frankrijk achter de schermen - De stille revolutie van een trotse natie (Prometheus/NRC Handelsblad; fl 31,95) lijkt vooral een poging oude clichés over Frankrijk te bestrijden en het moderne Frankrijk van president Chirac en premier Jospin bij de lezer te introduceren. Het boek is geschreven door Marc Chavannes, die zesenhalf jaar correspondent voor NRC Handelsblad in Parijs was. In het eerste hoofdstuk schrijft hij: 'Het land is bezig onherkenbaar te veranderen. Frankrijk bloeit open.' Chavannes behandelt een veelheid aan onderwerpen en wil kennelijk een zo volledig mogelijk beeld van Frankrijk geven.

Meer over