ISBN

In deel twee van het Verzameld werk van Gerard Reve is werk uit de jaren 1963-'73 bijeengebracht, zoals Op weg naar het einde, Brief aan mijn bank, Nader tot u en Het zingend hart (Veen; fl....

Bijvangst heet de nieuwe gedichtenbundel van Judith Herzberg, waarin onder meer heel korte verzen als: 'Het nieuws ligt open op de grond/ de ramp vouwt zich vanzelf niet dicht/ alarm slaan of hier weggaan/ de vleugellamme krant bericht.' Maar ook een herdenkingsgedicht voor Joseph Brodsky en een vrije bewerking van diens 'Cabbage and carrot', 'Kool en peen' (De Harmonie; fl. 26,50).

Kees Momma is autist. Hij schreef over zichzelf in En toen verscheen een regenboog (1996). Over hem gaat het ook in zijn tweede boek, Achter de onzichtbare muur. Ondertitel: 'Een autist op reis door het leven' (Bert Bakker; fl. 29,90).

De wraak van het voorgeslacht is een Zuid-Afrikaanse roman, die oorspronkelijk verscheen in het Xhosa. De auteur, A.C. Jordan (1906-1968), is iemand die, volgens Henk van Woerden en Vernie February in hun nawoord, blijft imponeren door de schoonheid van zijn taal en zijn onafhankelijke geest (Podium; fl. 45,-).

Jacques Kruithof publiceerde essays, poëzie (Slaapvertrek, 1984) en een roman (Het lied van de houtduif, 1989). Vorige levens is een bundel historische vertellingen (De Bezige Bij; fl. 34,50).

Vijf vingers van dezelfde hand van Gerrit Krol, Aquitaans getijdenboekje van Stefaan van den Bremt en Antidood van Hester Knibbe zijn drie nieuwe bundels in de mooi vormgegeven, geïllustreerde reeks van Herik in Landgraaf. Per deel fl. 28,90.

A. Scott Berg zette zich in 1990, met een 'zevencijferig' voorschot, aan het schrijven van het levensverhaal van Charles Lindbergh. Als enige biograaf kreeg hij steun van de weduwe van 'The Lone Eagle'. Lindbergh, 760 pagina's in de vertaling, verscheen bij Luitingh-Sijthoff (fl. 79,90).

Over Jezus schrijft Norman Mailer in Het evangelie volgens de Zoon. Mailer volgt het Nieuwe Testament en schildert het leven in Galilea en Jeruzalem tweeduizend jaar geleden (De Arbeiderspers; fl. 36,90).

Mako Yoshikawa, achterkleindochter van de Japanse minister van Defensie, vertelt in haar eerste roman, 101 regels van de liefde, het verhaal van een 26-jarige studente in New York, die haar geliefde verloor. Zo komt ze ertoe zich te verdiepen in haar liefde(s) en in die van haar familieleden. Haar grootmoeder was een beroemd geisha (Contact; fl. 39,90).

'Voorjaar is niets: seringen sterven en gouden/ regen druipt, maar aan de oever van dit meer,/ hier krijgt het allure (. . .)' Zo begint de bundel Kootwijkerzand van Anton Ent (Van Oorschot; fl. 29,90). Bij Bèta Imaginations verscheen van de Rotterdamse jurist en politicus Manuel Kneepkens een nieuwe bundel, Zuiderlinks, waarin de Maas een verbindende schakel is (fl. 29,-).

De Nederlandse stadsdialecten zijn in hun huidige vorm producten van de negentiende eeuw. Dat stelt de dialectoloog A.M. Hagen in zijn inleiding op Honderd jaar stadstaal (Contact; fl. 49,90). Onder redactie van Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs geven dialectologen in deze bundel een beschrijving van de taal in twintig steden in Nederland en Vlaanderen, van Groningen tot Kortrijk.

In Aan weten niet genoeg - De spanning tussen analyse en verbeelding biedt de cultuursocioloog Gert J. Peelen essayistische beschouwingen over onderwerpen als de grafische kunst van Maurits Escher, een leeropdracht voor een popprofessor, en list en bedrog in de wetenschap. Verbindend thema is, licht hij toe, de poging de werkelijkheid haar geheim te ontfutselen en de spanning die dat veroorzaakt 'tussen kennen, verbeelden en geloven'.

Meer over