ISBN

Joost Zwagerman lust wel pap van porno: verleden jaar legde hij in een opstel over zijn heimelijke passie zijn ziel bloot....

Weinig Nederlandse dichters hebben zo'n goed oor voor de verrassingen van de alledaagse taal als Martin Reints. 'Waarom zeg ik dat?/ vroeg spreker als onderbreking van zijn betoog': met die woorden begint Reints' gedicht 'Glas water'. Het staat in zijn nieuwe bundel, Tussen de gebeurtenissen, die zijn derde is (De Bezige Bij; fl 29,90).

Twee decennia terug bracht Tama Janowitz deining teweeg met haar debuut, Slaves of New York. Even leek het erop dat ze de 'stem van haar generatie ging worden'. Maar alles is gekalmeerd: haar nieuwe roman, Een gevaarlijke leeftijd (De Bezige Bij; fl 34,90), gaat over een jonge vrouw die een rijke man zoekt.

Dan Rhodes uit Londen debuteert met een bijzonder boekje, dat Antropologie & 100 andere verhalen heet. Het is een soortement ABC (van 'antropologie' tot 'zelfhulp'), waarin op 101 verschillende manieren in steevast niet meer dan 101 woorden over de 101 vrienden van de verteller wordt verhaald. Tel het maar na (Vassallucci; fl 24,90).

Bij Lemniscaat in Rotterdam verscheen de tweede reeks van vijf delen in de serie Kopstukken Filosofie. De nu verschenen delen bieden in kort bestek een toegankelijke kennismaking met leven en denken van Thomas van Aquino, Heidegger, Nietzsche, Descartes en Kant. Eind vorig jaar verschenen de eerste vijf biografische schetsen: van Plato, Montaigne, Hume, Marx en Wittgenstein. De boeken zijn vertaald uit de serie Past Masters van Oxford University Press en kosten fl 24,50 per deel (bij aanschaf van de hele serie van tien delen: fl 19,50 per deel).

De Deense romancier Jens Christian Gr & lsquor;ndahl verscheen enkele jaren terug aan het literaire firmament en zijn ster steeg er snel. Met de roman Stilte in oktober veroverde hij binnen en buiten zijn land toegewijde lezers.

Die kunnen nu andermaal hun hart ophalen aan Lucca (Meulenhoff; fl 47,50), het verhaal van een jonge vrouw die na een operatie blind wakker wordt. In een reidans van vertellingen met een chirurg probeert ze greep te krijgen op haar beschadigde leven.

De Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky werd in de jaren zestig een gezaghebbend taalgeleerde, die baanbrekend werk verrichtte bij de bestudering van de grammatica. In diezelfde periode ontpopte hij zich als een scherpe criticus van het Amerikaanse buitenlandse beleid, te beginnen bij Vietnam. In 1992 zette hij in What Uncle Sam Really Wants zijn ideeën en opvattingen op dat gebied speciaal voor jongeren op papier. Het is nu vertaald onder de titel: Het ware gelaat van Uncle Sam (EPO; fl 32,50), met een appendix over de situatie op Oost-Timor.

De historici Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel geven in Nederland 1780-1914, staat, instituties en economische ontwikkeling (Balans; fl 79,50) een gedetailleerd beeld van het Nederlandse industrialisatieproces. Veel aandacht gaat uit naar de hervormingen van de Bataafse revolutionairen en het autocratisch experiment van Willem I. De uitgever beschouwt het boek als het vervolg op het standaardwerk Nederland 1500-1815 van J. de Vries en A. van der Woude.

Ondernemende kooplieden, pakhuizen aan de Amsterdamse kades en zeilschepen van de VOC; dat zijn doorgaans de associaties bij het woord handelshuis dooroproepen. Maar wat doen en deden firma's als Internatio en Hagemeyer eigenlijk? Het vuistdikke Thuis op de wereldmarkt van de Utrechtse historici Joost Jonker en Keetie Sluyterman (Sdu; fl 95,-) geeft antwoord.

Meer over