ISBN

Tova Mirvis groeide op in Memphis, Tenessee en woont in New York. In haar debuutroman De damessalon (Anthos; fl. 49,90; vertaling Barbara de Lange) laat zij een tot het jodendom bekeerde jonge vrouw verhuizen naar Memphis, de geboorteplaats van haar overleden echtgenoot....

De roman Kinderen van Gabalawi van Nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez (Caïro, 1911) verscheen in 1959, maar werd in Egypte bijna dertig jaar lang verboden. Mahfoez liet zich in deze roman over een stamvader die met onzichtbare hand regeert over zijn nageslacht, kritisch uit over het moslim-fundamentalisme. De editie van 1988 werd door de uitgever nooit verspreid. Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga vertaalden de roman nu uit het Arabisch (De Geus; fl. 59,90). Een parabel over de eeuwige spiraal van geweld en de zegen van de democratie.

In Allahabad, een klein stadje in India, speelt de debuutroman van Ruchira Mukerjee, een jonge schrijfster uit Bombay. Uit de schaduw (vertaling Marijke Versluys; Atlas; fl. 39,90) is het verhaal van een beschermd opgevoed meisje uit een rijk, kil gezin. Zij leeft in een poëtische fantasiewereld en begint een verhouding met haar oom. Pas als ze een baan aan de universiteit krijgt en trouwt met een moderne man, leert ze moderne westerse opvattingen over leven en liefde kennen en beseft ze dat ze in een kooi leefde.

In Terug naar Berlijn - Duitsland na de val van de Muur (De Arbeiderspers; fl. 39,95) gaat de historicus Frits Boterman in op de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland. Hij besteedt vooral aandacht aan het verenigingsproces na de val van de Muur in november 1989, en aan de vraag of Duitsland is veranderd sinds Berlijn weer hoofdstad is. Boterman vindt van wel; het verenigde Duitsland is 'realistischer en zelfbewuster' geworden.

Bij Atlas is de vertaling verschenen van History of the Present van de Britse Oost-Europadeskundige Timothy Garton Ash. Geschiedenis van het heden (fl. 69,90) bevat voornamelijk de 'analytische reportages' die hij de afgelopen tien jaar schreef voor The New York Review of Books over de grote veranderingen in Midden- en Oost-Europa en de oorlog op de Balkan. De Nederlandse uitgave bevat bovendien zijn artikelen over Kosovo.

Wie slachtoffers centraal stelt zonder naar de politieke context te kijken, kan weleens meer slachtoffers maken dan helpen. Die stelling verdedigt de filosoof Hans Achterhuis in het essay Politiek van goede bedoelingen (Boom; fl. 34,50), over het onvermogen van burgers en staat om politiek te handelen. De humanitaire catastrofe in Kosovo illustreert zijn betoog. Doel was bescherming van mensenrechten, het resultaat fysieke ontreddering.

Politiek in donkere tijden - Essays over vrijheid en vriendschap (Boom; fl. 39,50) bevat zes teksten van de in 1975 overleden filosofe Hannah Arendt. Ze werd in 1906 in Hannover in een joods-protestantse familie geboren, studeerde bij Jaspers en Heidegger, vluchtte in 1933, toen Hitler aan de macht kwam, naar Frankrijk en later naar Amerika. Twee teksten gaan over de filosofen Jaspers en Heidegger. De laatste was aanhanger van het nationaal-socialisme.

Van Simon Singh, die in Cambridge natuurkunde studeerde en met Het laatste raadsel van Fermat een internationale bestseller schreef, verscheen Code - De wedloop tussen makers en brekers van geheime codes en cijferschrift (De Arbeiderspers; fl. 59,90). Singh begint met 'het geheimschrift van Maria Stuart'.

Meer over