ISBN

Halverwege de jaren zeventig maakte de Deense schrijfster Susanne Brgger (1945) ook in Nederland het een en ander los met de in de titel van haar debuutroman, Verlos ons van de liefde, vervatte smeekbede....

Daphne Meijer maakte voor haar bloemlezing Levi in de Lage Landen (Contact; fl. 79,90) een ruime keus uit het werk van joodse schrijvers in Nederland. De selectie strekt zich uit over 350 jaar letteren: van Spinoza tot Arnon Grunberg.

Een westerse vrouw, Denise Zintgraff, verbleef twee jaar in een Arabische harem. Zij vertelde haar verhaal aan Emina Cevro Vukovic, die er een boek van maakte: De vrouw uit duizend-en-één-nacht - Mijn leven in een harem (Wereldbibliotheek; fl. 34,50).

Sue Townsend, schrijfster van de succesvolle boeken over Adriaan Mole, vertelt in de roman Spookkinderen over een man en een vrouw die een ongewenst kind lieten aborteren (De Prom; fl. 29,90).

De blauwe beddensprei is opnieuw een roman van een Indiase schrijver, die vrijwel direct wereldwijd de aandacht trok. Raj Kamal Jha (31) vertelt in dit boek over een man en een baby, terwijl zich geleidelijk een (Indiase) wereld van gewelddadigheid en wellust ontvouwt (Meulenhoff; fl. 34,90).

In februari 1942 werd Sonja Prins op transport gesteld naar Ravensbrück. In de verzamelbundel van haar poëzie, Op een winderige vlakte - Gedichten uit Ravensbrück en erna (Vita; fl. 29,50), speelt die gebeurtenis een belangrijke rol in het verborgene. Openlijk schrijft Prins over haar verblijf in het kamp in de notities die aan deze selectie zijn toegevoegd.

Nors en zonder haten heet de tweede gedichtenbundel van Piet Gerbrandy, classicus en poëziecriticus. Voor zijn eerste bundel, Weloverwogen en onopgemerkt, kreeg hij in 1997 de Van der Hoogt-prijs. De dichteres (en beeldend kunstenares) Y. Né publiceerde Dans is een eland, haar tweede bundel na Dun land (De Bezige Bij; fl. 34,90). Van Guus Luijters verscheen een door Thomas Verbogt samengestelde bloemlezing uit Gedicht, Luijters' eenmanstijdschrift voor poëzie: Gedicht 99 (Veen; fl. 29,90).

In Onveranderlijk veranderlijk schrijft Jos Buurlage over Harry Mulisch 'tussen literatuur, journalistiek, wetenschap en politiek in de jaren zestig en zeventig'. Hij besteedt aandacht aan reportages als De zaak 40/61, Bericht aan de rattenkoning en Het seksuele bolwerk om - met een minimum aan vaktermen - te laten zien dat dergelijke 'teksten een onvervreemdbaar bestanddeel van dat oeuvre vormen' (De Bezige Bij; fl. 45,-).

Bij Het Spectrum verscheen het eerste deel van de Hitler-biografie van de Engelse historicus Ian Kershaw in vertaling: Hitler - Hoogmoed 1889-1936 (fl. 99,-). Dick van Galen Last merkte in zijn bespreking van de Engelse uitgave op 'dat Kershaw met zijn synthese van al het Hitler-onderzoek een boek heeft geschreven waar niemand omheen kan'.

'Lees dit boek. Overwin uw weerzin en laat de krankzinnigmakende herhaling van menselijke wreedheid, en de onmacht om deze stroom van haat te keren, tot u toe. Het minste wat wij kunnen doen, is de feiten onder ogen te zien, de mannen, vrouwen en kinderen te leren kennen voordat zij anoniem in massagraven verdwenen.' Dat schrijft Awraham Soetendorp in Sebrenica - Het verhaal van overlevenden (Van Gennep; fl. 29,90), dat verder bestaat uit getuigenissen van 91 mannen en vrouwen over de misdaden van Serviërs na de val van Srebrenica.

Meer over