ISBN

In Londen richten Alice, Layla, Nancy en Stephanie - vier vrouwen zoekend naar 'een leven' - een uitgeverij op, Medusa....

Negen van de tien verhalen in Over het Kanaal van Julian Barnes (Atlas; * 49,90) hebben een Britse hoofdpersoon, die verzeilt in het land dat in zijn werk zo'n voorname plaats inneemt: Frankrijk. Meestal in het verleden (jaren tachtig, interbellum, tijdperk-Victoria, achttiende en zeventiende eeuw), maar in één verhaal kijkt Barnes vooruit en voert hij zichzelf op. Op oudere leeftijd ('kwabben onder de kin, hoogrode kleur, paar gesprongen aderen') is hij voor zaken onderweg naar Parijs.

In zeven korte hoofdstukken wisselt de Britse schrijfster Jenny Diski in Schaatsen naar Antarctica het verslag van haar reis naar de Zuidpool af met herinneringen aan een nare jeugd in Londen, waar zij werd gemangeld tussen haar kijvende, en emotioneel onvolwassen ouders. Het is de vijfde roman die Atlas van Diski uitbrengt in vertaling (* 39,90).

Na een roman en een dichtbundel verscheen van de Vlaamse docent, acteur en radiomaker Johan de Boose (1962) een verhalenbundel. In het titelverhaal van Gestuite vlucht (De Bezige Bij; * 32,50) knoopt Leon, in New York op reportage voor een tijdschrift, een onstuimige relatie met een gevierde kunstenares. De affaire loopt niet goed af.

Tussen de eerste roman, Glas, van Jaap Sikkens (1934) en zijn tweede, Het goede van het kwaad, zit 35 jaar. Een getrouwde officier van justitie in Brussel raakt in de ban van een vrouw, Lidy 'met haar bijna gekmakende wispelturigheid, giftig vrouwelijke verfijndheid en onvoorstelbare wreedheid' (De Arbeiderspers; * 25,-).

Bruna brengt een vertaling uit van In the Words of Nelson Mandela, samengesteld door de Zuid-Afrikaanse journaliste Jennifer Crwys-Williams. In Laat vrijheid regeren - Inspirerende uitspraken van Nelson Mandela over bevrijding, liefde, hoop en verzoening (* 19,95) staan ook deze woorden opgetekend van de Zuid-Afrikaanse president: 'Voetbal is een van de sporten waarin Afrika steeds meer zal laten zien dat ze er goed in is, want te lang is er niets aan deze sport gedaan.'

Begrensde mobiliteit - Over allochtone werkenden in Nederland (Van Gorcum; * 59,50) is een studie van Jaco Dagevos, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de verschillen tussen allochtone en autochtone werkenden wanneer gekeken wordt naar hun positie en loopbaanontwikkeling.

In Agressieve mannetjes - Over mensapen en de oorsprong van geweld bij de mens (Nieuwezijds; * 45,-) beschrijven de Amerikaanse bioloog Richard Wrangham en de publicist Dale Peterson de resultaten van hun onderzoek naar de wortels van verschillende vormen van geweld bij mens en dier. Centraal thema is een evolutionaire vergelijking tussen mensapen en de mens. De Amerikaanse uitgave werd op 6 juni 1997 in Cicero besproken.

Bijna vier eeuwen hebben wiskundigen wanhopig gezocht naar de bewijsvoering van een in 1637 inderhaast neergekrabbelde stelling van de Franse ambtenaar en amateur-wiskundige Fermat. In Het laatste raadsel van Fermat - Het verhaal van een stelling die de grootste geesten der aarde 358 jaar lang tot wanhoop dreef (De Arbeiderspers; * 59,90) beschrijft de Engelse natuurkundige Simon Singh de speurtocht, die na drieënhalve eeuw in 1995 tot een oplossing leidde. De Engelse uitgave werd op 11 juli 1997 in Cicero besproken.

Meer over