Internet louter shit? Mooi niet

INTERNET EN BOOSHEID In zijn wekelijkse column op de site vraagt oud-redacteur en internetexpert Geert-Jan Bogaerts zich af wat internet nou precies is....

Maar is het meer dan techniek, vraagt hij zich af. Zijn toegenomen populisme en vijandigheid tegen de islam bijvoorbeeld aan internet te wijten? Of wordt er alleen meer ongenoegen zichtbaar? Het internet biedt toegang tot meer informatie, maar dat is niet hetzelfde als kennis, laat staan wijsheid. ‘De mensen die nu boos zijn op de kerk, op de politiek, op de media, op de moslims en op de buitenlanders, op de grote bedrijven – ja, op wie niet eigenlijk – als je die mensen vraagt welke alternatieven zij voorstellen, dan komen ze meestal niet veel verder dan ‘het moet anders’. En overigens moeten alle moslims het land uit. Het internet biedt de bozen een uitlaatklep, maar ze lijken datzelfde internet niet te gebruiken om beter geïnformeerd te raken.’

Deze mensen internetten om zichzelf en hun mening zichtbaar te maken, niet om zichzelf en hun mening te vormen, schrijft hij. Ze steken niets onder stoelen of banken. Als je bij de politiek, de media, de kerk of de grote bedrijven hoort, is de verleiding groot om de ogen en oren te sluiten, constateert Bogaerts. Maar je kunt niet meer terug. Veel reageerders op zijn column blijken keurig aan zijn profielschets te voldoen.

INTERNET EN OPLOSSINGEN Maar het is niet louter onvrede wat de klok slaat. Er wordt wel degelijk inhoudelijk gereageerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op de columns van Ferry Haan en Science Palooza. Haan vindt dat de productiviteit per docent omhoog kan en moet. ‘Voor leerlingen hebben we de 1000-urennorm (voorheen de 1040-urennorm). Docenten worden volgens de CAO geacht maximaal 750 uur per jaar voor de klas te staan. Een leerling sprak me daar een tijdje geleden terecht op aan. Hij vond dat hij het veel zwaarder had dan de gemiddelde docent, terwijl hij niet eens geld voor zijn aanwezigheid kreeg.’

Haan wil een 1000-urennorm voor docenten. Reageerders leggen haarfijn uit waarom Haans ideeën utopisch dan wel dringend gewenst zijn. Beter onderwijs hoeft volgens sommigen niet eens veel meer te kosten, als er maar iets aan de aankoekende managers- en ambtenarenlaag werd gedaan. Een leraar zegt dat hij vijftien jaar in een ongezond hok van spaanplaat werkte, terwijl ambtenaren van het ministerie een nieuw gebouw kregen, met sauna en fitnessruimte. ‘In het blad van de ABOP (de vakbond) mochten we daar alleen maar naar kijken, ons afvragend wat die ambtenaren heel de dag deden, dat ze een fitness-studio nodig hadden.’

Meer over