Inburgeringstest

Robbert van de Broeke liet zich gisteren zelfs door broodheer RTL4 niet verleiden tot een reactie op de aantijging van de stichting Skepsis dat hij in zijn tv-programma Er is zoveel meer op die zender de boel belazert door zijn informatie uit het ‘dodenrijk’ gewoon van internet te plukken....

Daphne Bunskoek moest zo even kwijt dat ze een geluidsman had gesprokendie dezelfde 'geestesfoto' die Van de Broeke ooit van een 'SS'er met eengat in zijn been' schoot ook al eerder op het web had gezien. Waarna de Vande Broeke-grappen vervolgens niet meer van de lucht waren. Jammer wel datteentjes bij RTL voor Boulevard ongetwijfeld te lang zijn om er de tandennog even wat dieper te zetten, want er moet qua valsheid toch meer uit hetonderwerp te halen zijn.

Naast het jaaroverzicht van Studio Sport was De NationaleInburgeringtest gisteren zo'n beetje het enige tv-klapstukje in de aanloopvan Hilversum naar oud & nieuw. Laatstgenoemde uitzending werd nota beneverzorgd door Teleac, die als dreumes in het publieke bestel dus ook al bijgroothandelaar in nationale tv-tests Eyeworks moet aankloppen om zijnbestaansrecht in het publieke bestel te kunnen rechtvaardigen. Zou toch deinburgeringsvraag bij uitstek zijn aan nieuwkomers: legt u eens uit hoehier ons tv-aanbod is georganiseerd, en waarom?

Enfin, tribunes met vluchtelingenwerkers, Zeeuwen, Oranjegezinden,afhaal-Chinezen en Antillianen bonden in deze zoveelste nationale test naarbeproefd recept de multiple-choicestrijd aan met BN'ers en het sms- eninternetpubliek thuis. Vragen onder andere: wat doen we in dit land met oudfrituurvet, waar laten wij een kapotte TL-buis, waar bel je heen in gevalvan een uit huis te plaatsen moeder, waarom is Willem van Oranje belangrijkgeweest, wie herdenken wij op 4 mei en hoe zijn wij aan de nootmuskaatgekomen?

Voor wie erin slaagde zich over het déja-vugevoel bij hetprogramma-format heen te zetten, loonde de testavond zich nog wel enigszinsals kijkavontuurtje: de filmpjes die Eyeworks ter inleiding van de vragenhad gekozen, waren elke keer opnieuw grappig en verrassend.

Meer over