In Tsunamië

Dinsdag wordt in een gezamenlijke uitzending van Netwerk, NOVA en Twee Vandaag op Nederland 2 teruggeblikt op de tsunami en wat er na de ramp op tweede kerstdag vorig jaar van de hulpverlening terecht is gekomen....

Twee Vandaag beweerde maandag dat dat de grote internationalehulporganisaties te verwijten valt, die drukker zijn met hun internebureaucratie en met het beconcurreren van elkaar dan met concrete steun.

Met financiële steun van de Stichting Vluchteling maakte Frank Vellengavoor de IKON de documentaire Atjeh - na de Tsunami, die gisteravond werduitgezonden en eveneens een treurigmakende indruk achterliet van wat erdaar tot dusver is gerealiseerd. Nota bene in een dorp als Lampuuk, datwereldwijd als 'Clintondorp' bekend werd toen George Bush sr. en BillClinton het bezochten en er geld aan de inwoners toezegden, is bijna eenjaar na dato letterlijk nog niets van de grond gekomen. Zelfs heeft dejonge aanplant die de Duitsers aan Lampuuk schonken voor de herbebossingrond het dorp nog geen wortel geschoten.

Dat de Stichting Vluchteling optrad als sponsor van Vellenga leverde inde film weinig of geen reclame voor de hulpverlening op: je zag directriceCeelen en haar veldmedewerker in beeld maandenlang druk zijn met hetinventariseren van de hulpbehoefte in Atjeh, terwijl de bevolkingondertussen zelf maar alvast begon met het bouwen van huizen, want behalvemet helikopters heen en weer hoppende 'coördinatoren' hebben ze tot dusvernog weinig gekregen.

Waar niet wordt gebouwd of anderszins de handen uit de mouwen gaan, valtook niet veel te filmen, werd gisteren duidelijk. Een aaneenschakeling vanbeelden van puinhopen, van tentenkampen, van VN-jeeps en -heli's, vanoverlevenden die vanzelfsprekend allemaal hetzelfde verhaal hebben. Dinsdagrukt Hilversum dus opnieuw uit naar 'Tsunamië' en dan zal moeten blijkenof daar behalve wat te brengen ook wat meer te halen valt.

Meer over