Ideetjes zitten Het Bal in de weg

Op de aankleding van Het Bal, vol muziek uit Donaulanden, viel weinig af te dingen. Maar hoe zat dat met de artiesten?...

AMSTERDAM Op hoeveel gedachten kan een evenement hinken zonder te struikelen? Een avond met muziek uit de tien landen langs de Donau was misschien al mooi genoeg geweest, maar de bedenkers van Het Bal in de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw konden het blijkbaar niet laten ‘leuke ideetjes’ aan hun plan toe te voegen. Het resulteerde in een evenement waaraan conceptueel geen touw was vast te knopen.

Het begon al met de uitnodigingen: eentje voor een programma dat om kwart over acht van start ging (dresscode: ‘wintersjiek’) en de andere voor een feest dat om tien voor negen zou beginnen (dresscode: ‘overdressed’).

Toen presentator Tijl Beckand even na half negen het podium besteeg om de aftrap van de avond door Amsterdam Sinfonietta aan te kondigen, was dan ook alleen de rechterhelft van de zaal gevuld met publiek. Pas tegen negen uur betrad een tweede golf bezoekers de zaal – ietwat buitenissiger uitgedost en bovendien in gezelschap van een eigen presentatrice, de Russisch-Nederlandse zangeres Marynka.

Door al deze, ongetwijfeld goedbedoelde, pogingen om van het evenement iets bijzonders te maken, verdween helaas het zicht op de kern van de zaak.

Zo was de avond aangekondigd als bal, maar ruim twee uur lang leek het meer op een concert met enigszins misplaatste tussendoortjes die meer raakvlakken met variété vertoonden. Het aanstekelijke vuurwerk dat Giani Lincan vlak na aanvang uit zijn cimbaal toverde, werd door de programmering aan de laatkomers onthouden. Deze feestgangers kregen vervolgens echter nogal zware kost van componist György Kurtág opgediend.

Het leegruimen van de zaal tijdens de pauze, waarmee een grote dansvloer werd gecreëerd, had vooral tot gevolg dat zitplaatsen veranderden in staanplaatsen. Maar pas toen ruim na middernacht DJ Soko uit Kroatië zijn draaitafels in stelling bracht, gingen er op wat ruimere schaal voetjes van de vloer.

Terwijl de aankleding van het feest moest uitstralen dat kosten noch moeite waren gespaard om van Het Bal iets moois van te maken, wekte de selectie van artiesten juist de indruk dat er behoorlijk op de penning was gelet. Velen waren niet van heel ver gehaald. Zo wonen de muzikanten van het Carlama Orkestar, Marynka’s begeleiders en cimbalist Giani Lincan gewoon in Nederland en zelfs de Hongaarse sterviolist Roby Lakatos is al vele jaren ingezetene van Brussel.

Niet dat het afbreuk deed aan de kwaliteit van het gebodene. Zanger en multi-instrumentalist Slobodan Trkulja zou ook in zijn geboorteland Servië tot de top behoren en de wonderschone Bulgaarse polyfonie waarmee de avond tot een hoogtepunt kwam, ontsteeg aan de kelen van drie Hollandse meiden, samen het Pauni Trio.

Meer over