GEDICHT

Huisdichter Johnny Ceres jr. vanuit de campert (4)

In de campert
Ben ik in staat van nu

Ben ik wu wei
Doen door niet te doen

Inparkeren zonder
In te parkeren

In de rij voor brood
Zonder rij voor brood

Staren naar zonnebloemen
Zonder zonnebloemen

Hoor ik een wapperend tentzeil
Zonder wapperend tentzeil.

Meer over