Gedicht

Huisdichter Johnny Ceres Jr. over Ferdinand Grapperhaus

De mate waarin je met
Twee maten meet

Wordt bepaald door
De stand van het meetpunt

Minus de afstand die loopt
Vanaf de hockeyvelden

Van Bloemendaal
In relatie tot Het Torentje

Dat veronderstelt dat
Een rechte lijn pas buigt

In het geval van een
Kromme redenering.

Johnny Ceres Jr.

Meer over