HTS brengt drie stukken Goos in 2007

Het Toneel Speelt (HTS) zal in het komende seizoen 2005-2006 geen nieuwe voorstellingen uitbrengen. Het gezelschap van Ronald Klamer maakt voor een jaar pas op de plaats om daarna met een aantal grote voorstellingen terug te komen....

Van onze verslaggever Hein Janssen

Volgens Klamer is die tijd nodig om een aantal grootschalige producties goed te kunnen voorbereiden, mede in het licht van het tienjarig bestaan van HTS dat in het najaar van 2006 gevierd zal worden.

Klamer: 'Ik heb toch vaak het gevoel gehad dat wij te hard van stapel liepen en maar doordenderden. Vandaar dit plan om een seizoen over te slaan wat betreft het uitbrengen van nieuw repertoire. Dat betekent niet dat HTS stil zit. In de komende kunstenplanperiode zullen we acht grote zaalproducties uitbrengen, die nu al in de steigers gezet worden. Daarnaast brengen we wellicht ook extra producties uit voor de kleine zaal.'

In het najaar van 2006 brengt HTS twee grootschalige producties uit in samenwerking met de Maastrichtse Toneelacademie. Dat zijn Alexander de Grote, een versdrama van Willem Jan Otten, en een familievoorstelling naar twee boeken van Tonke Dragt: De brief voor de koning en Geheimen van het Wilde Woud.

Voor 2007 staan maar liefst drie nieuwe stukken van Maria Goos gepland, een trilogie over het wel en wee in een Brabants arbeidersgezin. Ook Vonne van der Meer schrijft een toneelstuk voor Het Toneel Speelt. Ook met een aantal andere schrijvers heeft Klamer afspraken gemaakt voor het schrijven van nieuwe stukken.

HTS zoekt een andere kantoor- en repetitieruimte naast de Stadsschouwburg in Amsterdam, die zal worden verbouwd. De groep wil graag spelen in het nieuwe theatercomplex dat de VandenEnde Foundation gaat bouwen aan de Amsterdamse Marnixstraat.

HTS krijgt de komende vier jaar zes ton subsidie van het rijk. Anders dan andere toneelgezelschappen moet HTS minimaal 40 procent eigen inkomsten genereren, terwijl de standaardeis 15 procent is. Daarom zoekt HTS naar 200 duizend euro door sponsoring of mecenaat.

Meer over