'Hoogmis van het nieuws' 50 jaar

Wordt het Rien Huizing of Elleke van Doorn, Noortje van Oostveen of Eef Brouwers, Joop van Zijl of Harmen Siezen?...

De uitverkiezing via de website van het journaal is een bescheidenactiviteit bij de viering van het gouden jubileum van het NOS Journaal,die vanmorgen om negen uur wordt ingeluid met een nieuwsuitzending gelezendoor Eugènie Herlaar (presentatrice in zwart-wit, in de jaren zestig). Totvijf uur zal ieder uur een ander boegbeeld uit het verleden 'de hoogmis vanhet nieuws' presenteren.

Tussentijds wordt stilgestaan bij grote nieuwsgebeurtenissen in deafgelopen halve eeuw. Van de Hongaarse opstand (1956) tot de Bijlmerramp(1992); van de moord op John F. Kennedy (1963) tot die op Theo van Gogh(2004); van de ontdekking van de gasbel bij Slochteren (1959) tot devrijlating van Nelson Mandela (1990).

De achtuur-editie is 'een heilig instituut', schreef Ad van Liempt inzijn biografie van het Journaal. 'Beschaafde Nederlanders bellen elkaarniet tussen acht en half negen - dat behoort tot de ongeschreven regels vande vaderlandse etiquette.'

Van drie uitzendingen per week in 1956 ten tijde van de NTS, is het NOSJournaal uitgegroeid tot een multimediale volcontinu nieuwsshow met achttien uitzendingen per dag zonder deadline: nieuws wordt op ieder momentvia radio, tv of internet verspreid.

Tot de jaren tachtig waren presentatoren 'stijve' nieuwslezers. FritsThors, Fred Emmer. Anno 2006 zijn het 'anchors'. Philip Freriks lééstniet, hij leidt de kijker door het woelige woud van dagelijks wereldnieuws. 'Dames en heren, een goedenavond.'

Meer over