Homerus en andere pornografen

Bijna was het kwartaaltijdschrift De Tweede Ronde na 26 jaar ter ziele gegaan, nadat uitgever Van Oorschot had aangekondigd zich per 1 januari 2006 terug te trekken....

Het beoogde afscheidsnummer, gewijd aan de hoofdzonde der wellust,luidt echter een wedergeboorte in: de redactie heeft uitgeverij Mouriabereid gevonden het blad over te nemen.

Goed nieuws voor de abonnees en liefhebbers van light verse en curiosa(een nieuw verhaaltje van J.M.A. Biesheuvel!), waar De Tweede Ronde eenneus voor heeft.

In geen enkel ander blad zou Homerus in de afdeling Light Verseterechtkomen, en nog wel met een onbekend erotisch fragment uit de Odyssee:'Penelope's afscheidslied'.

Volgens de vertaler Henk Raaff is de passage waarin Penelope met smartterugdenkt aan de stonden met Odysseus (hoe zij met de haag van haar tandenzijn grootmast omhoog dwong 'tot je roodpaars kardoes zwelt en krachtigonstuimig zich opmaakt/ Voor de dalende gang naar mijn gloeiend vooronder,mijn voorschoot') in de Middeleeuwen door een monnik uit het beroemde boekgeschrapt.

Raaff trof het fragment aan 'in een apocrief werk over likeurstoken'.Dit riekt naar een mystificatie. Misschien kan de vertaler zijn vondst eenstonen aan een kenner van het oude Grieks die meer van Homerus weet dan vanlikeurstoken.

Onder wellust kan meer worden verstaan dan seksuele bandeloosheid,zoals Leo Jacobs in zijn mini-essay opmerkt. Wat te denken van het genotdat flagellanten peuren uit vrijwillige geseling, of dat van de kapucijnermonnik die barrevoets door de sneeuw blieft te waden?

Die kanttekening gaat welhaast verloren in dit nummer, een scandaleusfestijn waarin de lichaamssappen ongeremd rondspatten.

Geen mystificatie is het poëem 'Aan Manteigui'van de Portugesepornograaf Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805). August Willemsenvertaalde zijn gedicht over Ana Jacques Manteigui, die haar man bedroog meteen negerslaaf die was toegerust met een geschut 'dikker en langer dan eenregenpijp'. Zij heeft nog lang niet genoeg als de neger zijn stormramterugtrekt en 'deserteert uit angst voor uitputting'.

Men kan op adem komen bij het 'Rijtoertje' van Anna Achmatova, waarineen man in een rijtuig slechts de knieën van een vrouw beroert. Kuisewellust, zonder onvertogen woord, bestaat namelijk ook - deze gulle engulzige Tweede Ronde getuigt ook dáárvan.

Arjan Peters

De Tweede Ronde nr. 4: Wellust. Uitgeverij Van Oorschot; 11.

Meer over