'Hilversum' de straat op tegen verschraling

Honderden omroepmedewerkers protesteerden donderdag tegen de plannen met de publieke omroep. Bij een deel van de Kamer kwam de boodschap duidelijk over....

Met honderden schreeuwden ze tegen de 'afbraak van de publieke omroep':de KRO-secretaresses, de VARA-programmamakers en de NOS-bestuurders. Maarop het Plein voor de Tweede Kamer bleef verder alles strikt gescheiden.

De KRO kwam met een 'eigen' bus, net als de VARA en de NCRV. De indrukdat 'Hilversum' tegen 'Den Haag' één vuist maakte, was er een van groteschijn. Voor het gebouw bleef ook iedereen in zijn eigen vertrouwdeomgeving hangen. De KRO vormde een blok, de VARA en de NCRV idem.

Het was D66-Kamerlid Bakker niet ontgaan, getuige zijn opmerking in hetplenaire debat dat volgde op de protestdemonstratie: 'Hilversum heeft deloopgraven alleen maar verlaten om hier een financiële claim neer teleggen.'

De bekende gezichten van de tv verzamelden zich wel om een petitie'namens allen' aan te bieden aan de vaste Kamercommissie voor cultuur. Daarstond VARA-programmamaker Menno Bentveld met een beeldbuis op zijn hoofd,naast zijn collega's van de KRO en de NCRV. Ook onafhankelijkprogrammamaker Wim de Bie rammelde aan de poort.

De ene programmamaker protesteerde, de ander deed er live verslag vanop de radio om er zo voor te zorgen dat deze in omvang toch bescheidendemostratie maximale media-aandacht kreeg.

Grote afwezigen waren Paul de Leeuw en Matthijs van Nieuwkerk, degangmakers van de wilde staking vorige week donderdag op Nederland 3. Washet vanwege de rumoerige vergadering dinsdag bij de VARA, waarin dedirectie door het eigen personeel werd gekapitteld vanwege gebrekkigeinformatievoorziening? Omdat Van Nieuwkerk eigenlijk helemaal geen actiewilde, maar daar 'met het pistool op het hoofd' door sommige collega's toewerd gedwongen? Volgens de VARA was de reden een basale: 'Paul'en'Matthijs' werkten aan hun shows voor de avond.

De afgelopen week zo bekritiseerde raad van bestuur van de publiekeomroep was er wel. Ook hij vreest namelijk dat het bestel teloor gaat doorbezuinigingen en derving van reclame-inkomsten. Maar juist het beleid vandit gezelschap maakt dat Hilversum in verzet komt. Het voornemen om inplaats van de omroepen de programma's per net te ordenen, deden de VARA-en KRO-getrouwen in grote woede ontsteken.

Tijdens het Kamerdebat, dat eigenlijk zou gaan over de opheffing vande NPS, bleek hoe duidelijk de boodschap uit de demonstratie isovergekomen. Alle partijen lijken zich ervan bewust dat het kabinet ietsmoet doen om de 'verschraling en verloedering' van de publieke omroep eenhalt toe te roepen. De coalitiepartijen CDA en D66 willen wel extra bewijsover de ernst van de situatie, maar als dat er komt, zullen zij bij deonderhandelingen over de voorjaarsnota extra geld eisen.

De enige partij die geen duimbreed toegeeft, is die van minister Zalmvan Financiën, de VVD. Het Kamerlid Orgü trok donderdag ongemeen fel vanleer tegen Hilversum, en tegen haar coalitiepartners. 'Wat komen dieomroepmedewerkers hier eigenlijk doen? Honderd miljoen erbij vragen? Datis klinkklare onzin.' De VVD vindt de raad van bestuur 'nog veel te lief'voor Hilversum. 'Wat ons betreft komt er geen cent bij.' Desnoods moet ereen crisismanager komen.

Staatssecretaris Van der Laan voelt vooralsnog ook niets voor extrageld. Toen dit voorjaar de 'gekozen burgemeester' sneuvelde en D66 voor hetkabinet moest worden behouden, is in het Paasakkoord afgesproken dat dederving van reclame-inkomsten niet wordt gecompenseerd. Dat CDA en D66 daarinmiddels anders over denken, is hun probleem. 'Mijn zorg zit bij de afname van het aantal kijkers. De derving van reclame-inkomsten is daarvan slechtshet symptoom. Hilversum moet zelf de neergang te lijf. Het is hun vak.'

Bij dit strenge politieke signaal luisterde de raad van bestuuraandachtig toe. De bussen met boze omroepmedewerkers waren al uren daarvoorvertrokken.

Meer over