Schrijvers & Piemels

Het Wilhelmus met de vuist

Jacques Koch
Quote

‘Ge wilt dat ik u uitmelk? Da’s pure onnatuur! Dan zoekt ge maar een ander. Wat denkt ge wel! Laatst had ik ook al zo’n opgepronkte heer die wou dat ik zijn boegspriet uitschudde.’

Uit: Maarten ’t Hart, Het psalmenoproer, De Arbeiderspers, 2009

Groot ongemak in het Haagse bos waar de schuchtere Roemer Stroombreker (‘beducht voor een venuskwaal’) onderhandelt over een verlossing met de hand. Het afwijzende antwoord van de deerne die hem haar diensten aanbiedt, behoort tot de hoogtepunten van deze in tomeloos archaïsch taalgebruik getoonzette historische roman: ‘Ge houdt me toch niet voor een nachtloopster? Weet wel dat ik gezocht ben, want wie met mij op de stronk verkeert, geneest juist van een druiperd, dat is hier in ’t bos alom bekend, en dan wilt ge… nee, vurig hondje, daaraan begin ik niet, handcatechisatie, het Wilhelmus met de vuist… hoe durft ge mij daartoe te persuaderen?’ Maarten ’t Hart spijst de lezer met zoveel schrijfplezier dat je er van de weeromstuit besmuikt van gaat knorren.

Meer over