SatireHet Transitieteam

Het Transitieteam weet dat de verliezers van vandaag bij een volgende verkiezing de winnaars zullen zijn

Wekelijks geeft Micha Wertheim op deze plek berichten van het Transitieteam door aan de bezoekers van de Volkskrantwebsite.

Winnaars, zo weten wij bij het Transitieteam, zijn de verliezers van de toekomst. Dat verkiezingsoverwinninkje in Amerika mag dan heel veel mensen hoop hebben gegeven, het Transitieteam weet wel beter. Wij kijken namelijk net iets verder. Wij weten dat de verliezer van vandaag de grote winnaar van morgen zal zijn.

Als de Transitie ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat juist de verliezers van vandaag bij een volgende verkiezing tot grote winnaars zullen worden uitgeroepen. Het is een kwestie van tijd voor de winnaars van vandaag door de huidige verliezers zullen worden afgerekend op hun onvermijdelijke falen. De verliezers van nu zullen bij volgende verkiezingen alleen maar groter terugkomen. Al was het maar omdat ze, door nu te verliezen, het slachtoffer zijn geworden van de winnaars. Als er sinds de Transitie één groep is waar iedereen sympathie voor voelt, dan zijn het wel slachtoffers.

Daarom stemt een verkiezingsnederlaag ons eigenlijk altijd hoopvol. Wat wij zien is een uitgestelde overwinning.

Welbeschouwd is het daarom niet meer dan logisch dat de verliezer van nu zichzelf, tegen alle uitslagen in, toch tot winnaar heeft uitgeroepen. Aangezien hij de volgende verkiezingen in wezen al heeft gewonnen, zou het een boel tijd en moeite uitsparen als we de verliezer van nu alvast de macht geven die hem na de volgende verkiezingen ten deel zal vallen.

Helaas is dat een realiteit die nog niet tot iedereen is doorgedrongen. Ook dat verbaast ons niets. Het Transitieteam laat zich door die onnozelheid echter niet uit het veld slaan. Wij vergelijken dit proces van de uitgestelde overwinning met een achtbaan. Na een paar wilde loopings moet het wagentje weer even omhoog. Op weg naar boven zou je kunnen gaan hopen dat het ritje erop zit. Wij weten dat om de hoek de volgende afgrond alweer wacht.

Joehoee!

Dat brengt ons bij de commotie rondom onze eigen jeugdbeweging. Toen we die rakkers vroegen om wat zaadjes die we ze hadden gegeven diep in de vruchtbare bodem te bewaren, hadden we niet voorzien dat die zaadjes ook zouden uitkomen. Dat was nooit onze bedoeling! We zijn verschrikkelijk geschrokken van de oogst. Alle verantwoordelijken zijn daarom door ons per direct uit het Transitieteam gezet. Dat voelt voor hen als een nederlaag, maar we hopen dat ze zich door dat verlies niet uit het veld laten slaan. Al was het maar omdat de verliezers van vandaag in de toekomst zullen zegevieren.