Het succes van langere stukken

Het kan dus wel, je blad veranderen en vernieuwen zonder letters in te leveren. Het Historisch Nieuwsblad sloeg de omgekeerde weg in en besloot - na een onderzoek onder zijn lezers, dat wel - de inhoud van het blad niet hipper te maken, maar juist saaier....

En met succes. Hoofdredacteur Frans Smits kan sinds kort trots zijn opliefst tienduizend betalende abonnees, waar het blad de afgelopen jaarpermanent de dood in de ogen keek met slechts 4500 betalende klanten.Smits: 'Sinds 2000 zijn we een commercieel blad en met dit nieuwe aantalabonnees zijn we nu eindelijk uit de gevarenzone.'

Hoezo, de mensen lezen niet meer? Hoezo, de mensen houden lange stukkenniet vol? Volgens Smits bleek uit het lezersonderzoek dat lezers juist hetlightvoer over sport, mode en popmuziek oversloegen en niet zo interessantvonden, maar liever de serieuze stukken lazen. 'Zeg maar de grote degelijkeonderwerpen uit de canon', aldus Smits. 'En dan liefst wat uitgebreider.'Drie, vier pagina's duren de stukken nu dus minimaal, en uitlopers tot achtpagina's zijn geen uitzondering.

Omdat het HN in de Europese pas wilde lopen, waar een glanzende omslagregel is, werd besloten de cover van het blad steviger en glanzend temaken. Met een mooi resultaat, ziet degene die de oude doffe nummers nogeven naast de nieuwe glimmers legt. Al ging die chic sommige lezers tochnog te ver: 'Er waren mensen die zo'n kaft te frivool vonden', zegt Smits.Maar gelukkig krijgen niet alle lezers hun zin. Bovenal blijkt dat, geziende recente explosieve aanwas, in het aanhoudend versplinterde en koerslozeheden de belangstelling voor het verleden nog altijd niet is geluwd.

In het nieuwe HN-nummer kan de lezer zich vermeien met de Franse Tijd,tweehonderd jaar geleden, toen Lodewijk Napoleon in 1806 door zijn broerBonaparte op de troon werd gezet van het door hemzelf gecreëerdekoninkrijk Holland. Echt blij was de reumatische Lodewijk niet met zijnbenoeming in het kikkerland, maar dapper zette hij zich in om van zijnverblijf iets waardevols te maken. Met zijn centralistische onderwijs- encultuurpolitiek schiep Lodewijk een Hollandse eenheid, dus onbelangrijk wasdeze Franse tussentijd (tot 1810) niet, willen de historici van nu evenkwijt.

Ook over de uitvinding van de, naar hervorming snakkende, VerenigdeNaties en over het jarenlange onderzoek naar de rolverdeling op BloodySunday in het Ierse (London)Derry, staan aardige verhalen. Of Drees zichomdraait in zijn graf over de nieuwe zorgwet, en of de CIA moet wordenafgeschaft? Lees zelf maar.

Mirjam Schöttelndreier

Meer over