'Het is alsof je geliefde bankje in de verkeerde kamer staat'

In augustus spraken ze hun verwachtingen uit, nu kijken vijf kenners terug op het eerste Talpa-seizoen...

Maria Goos (49), toneel- en scenarioschrijfster: 'Ik zap er af en toelangs. Mijn angst was dat Talpa veel pulp zou brengen, maar dat valtalleszins mee. Het is geen pulp, het heeft alleen geen smoel.

'Barend & Van Dorp zie ik nog wel eens, maar ik vind ze niet zogoed meer. Een beetje vermoeid, de twinkeling in de oogjes is weg. Ik weetniet of dat komt door de overstap naar Talpa, maar die heeft in elk gevalniet geleid tot iets extra's. Samen? Wat is dat? Een dagelijkse comedy? Oh,nou, dat zegt toch wel wat, dat ik niet eens weet dat het er is. Parels enzwijnen? Ook nooit gezien. Gooische Vrouwen is het enige van Talpa waarik bewust naar kijk. Erg leuk. Goed? Nou eh, leuk. Geestig, snel, ziet ergoed verzorgd uit. Misschien gejat van Desperate Housewives met al dieeigenlijk nare wijven, maar heel smakelijk en sappig om naar te kijken.Goed moment ook, zo op de zondagavond.'

Albert Verlinde (44), presentator RTL Boulevard: 'Er is iets met Barend & Van Dorp. Ik weet niet wat het is. Het is alsof je geliefde bankjein de verkeerde kamer staat. Iedereen dacht van tevoren dat met Talpa hetachtste wereldwonder zou verschijnen, maar het publiek is erg hard. Datkijkt een keer en haakt dan weer af. Ze hebben een zwakke vooravond, maarik denk dat er na half negen nog veel meer te winnen is. Zo goed zit datbij de andere zenders niet in elkaar. Big Brother boeit me niet, het is zogescript. Af en toe dwing ik mezelf nog om NSE en Samen op te nemen, maardat is bijna huiswerk.

'Niet dat ik met satanisch genoegen langs de kant sta. Integendeel. Ikgun ze echt dat het goed komt. Maar het lukt maar eens in de tien jaar omeen nieuw soort nieuwsrubriek te maken. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik hebhet zelf ook wel eens meegemaakt. Het is verschrikkelijk. Je gaat twijfelenaan jezelf en je weet niet waar je het zoeken moet.'

Maria Goos: 'Ongelooflijk, hoe lang die reclameblokken bij Talpa zijn.En dat volume ook. Het moet wel mateloos boeiend zijn, wil ik blijvenhangen.'

Bert Bakker (47), D66-Kamerlid en -woordvoerder mediazaken:

'Talpa is eigenlijk nog blanco voor me. Ik heb amper kunnen kijken doorde drukte, ik ben vaak 's avonds pas laat thuis en dan moeten deverplichte nummers nog, het Journaal en NOVA en zo. Het voetballen zie ikwel, nu mijn cluppie Heracles weer in de eredivisie zit. Er was veelkritiek op hoe Talpa het voetbal doet, maar ik vind het heel aardig, metdie terugblikken op de wedstrijden en die supporters. Door de komst vanTalpa zal de publieke omroep nu echt moeten gaan samenwerken en moeten gaandefiniëren wat hun rol is. Ze vechten elkaar nog steeds de tent uit en zehebben nog steeds de neiging de verloedering op te zoeken. De problemen vande publieke omroep zijn vijftien jaar gemaskeerd, maar door Talpa zijn zenu op scherp gezet. Daar zal de komende maanden in de Tweede Kamer nog veelover gedebatteerd gaan worden.'

Maria Goos: 'Dat logo, die dikke T met al die balletjes. Vreselijk. Enik hoor de mannen klagen over het voetbal. Daar heb ik dan zelf niet zo'nlast van, maar ik vind het wel vervelend voor de mannen.'

Gerrit Komrij (61), dichter en voormalig tv-criticus: 'Ik had er heelgraag wat over gezegd, maar ik kan Talpa hier in Portugal niet ontvangen.Ik ben alle 1200 zenders langs geweest, maar geen Talpa. Het is gecodeerd.Iets met filmrechten of zo. Heel vreemd natuurlijk, voor die paar mensenin het buitenland.'

Koos Postema (73), oud-presentator: 'Ik zei het de afgelopen zomer al:naast het voetbal hoeven mijn vrouw en ik niets van dat Talpa te zien, enzo is het ook gegaan. Alhoewel: dat Gooische Vrouwen, daar kijken we welnaar, dat vinden we leuk. Een prettige verrassing, dat steeg boven zichzelfuit. Die loterij met Linda is ook prima, maar dat deed ze natuurlijk al bijde TROS. Dat hebben ze gewoon overgeplaatst. Soms wordt er dan opeens veelminder gekeken. Dat komt omdat het alweer een nieuwe zender is - eenonbewuste weerzin, een algehele irritatiegolf. Het voetbal bij Talpa? Eenwat grootser decor en verder gewoon hetzelfde. Allemaal kinnesinne, datgedoe over die reclame. Dan ga je toch gewoon even wat anders doen? Diepublieke omroep moet zichzelf heel, heel veel kwalijk nemen. Heel veel.Waarom zit het Nederlands Elftal niet bij de publieke omroep, en dievolstrekt commerciële Champions League wel? Maar die Champions League zalook wel naar de commerciëlen gaan. De Van Westerloo's en De Mols zijn inde winning mood . En in Hilversum is het heel stil, tot de volgende misplaatste staking althans.'

Albert Verlinde: 'Joling & Gordon en Gooische Vrouwen, dat vind ikwel must see television. Maar ik denk dat Talpa zich beter even low profilekan houden, in plaats van meteen zes persberichten eruit te gooien, omdathet zo lekker gaat met één serie.

'Ik vraag me wel eens af: waarom is deze zender er eigenlijk? Wat hebje als gat in de markt gezien? Toen RTL begon, was er nog geen commerciëletv. En SBS was tv voor de gewone man. Maar Talpa?'

Meer over