Het bescheiden succes van psychotherapie

null Beeld Boom
Beeld Boom

Het rommelt in de geestelijke gezondheidszorg aan alle kanten: lange wachtlijsten, onnodige administratieve rompslomp, hoog opgeschroefde verwachtingen van therapie en onrealistische eisen van verzekeringen met als gevolg dat therapeuten zich bij voorkeur richten op de lichte gevallen, die sneller succes opleveren. Zodra een zwaar psychisch ongeval de media haalt – van zelfmoord tot een in de fout schietende tbs’er – staan psychiaters op om de problemen nog maar eens toe te lichten.

Zo ook arts/therapeut Flip Jan van Oenen, die in Het misverstand psychotherapie toont hoe de geestelijke gezondheidszorg doortrokken is van twee mythes: dat therapie geneest en dat de introductie van steeds nieuwe therapieën in de afgelopen honderd jaar tot grote verbeteringen heeft geleid. Terwijl de feiten bescheiden zijn: gemiddeld verlicht therapie zo’n 13 procent van het leed en welke therapie je volgt maakt geen enkel verschil. Wat therapie vooral doet, aldus Van Oenen, is het leren verdragen van leed. Met zijn nadruk op bescheidenheid overtuigt hij zeker, maar wat oplossingen voor de problemen betreft, komt hij niet verder dan dat alle bij de zorg betrokken partijen die bescheidenheid moeten durven erkennen. Dat biedt weinig houvast voor concrete actie. (Ranne Hovius)

Flip Jan van Oenen: Het misverstand psychotherapie. Boom; € 21,00

Meer over