Heimwee naar vereeuwiging

Engelse Pessoa

In 2007 overleed August Willemsen, de onvolprezen kenner en ontsluiter voor Nederland van het oeuvre van de grote Portugese dichter Fernando Pessoa (1888 - 1935). Vlak voor zijn dood voltooide Willemsen samen met Maarten Asscher de vertaling van Pessoa's belangrijkste Engelstalige poëzie. Die vertaling is nu onder de titel Heimwee naar vereeuwiging verschenen.


'De jonggestorven Engelse dichter Pessoa', noemt Asscher de auteur van de bundel, en schaart hem daarmee op subtiele wijze onder de literaire vermommingen waarin Pessoa een groot deel van zijn werk schreef. Deze niet zo bekende Engelse Pessoa, die zich ook wel Charles Robert Anon of Alexander Search noemde, leefde tot aan zijn voortijdige 'dood' rond 1920. Uiteindelijk blijkt hij een kwart van de complete Pessoa voor zijn rekening genomen te hebben.


Een goede, maar traditionele dichter is het, die een reeks van 35 sonnetten in het Elisabethaanse Engels van Shakespeare en Milton schreef. Het is fascinerend te bedenken dat deze Engelse Pessoa min of meer gelijk op schreef met zijn heel wat minder traditionele alter ego's als Alvaro Campos of Alberto Caeiro.

Kennelijk had de vulkanisch productieve Pessoa ook behoefte aan een stem die de invloeden van zijn jeugdlectuur en schoolopleiding kon verwerken in de taal die daarbij hoorde (Pessoa groeide op in Zuid-Afrika en las als jongen veel klassieken in het Engels).


Hoe dit ook zij, Pessoa blijkt ook in het Engels een aantal onvergetelijke gedichten geschreven te hebben. Maar vooral toont deze uitgave, temidden van het vele en veelsoortige dat we inmiddels van hem kennen, eens te meer aan wat een briljant ambachtsman hij al vroeg was, zelfs in zijn tweede taal. Een aspect dat door zijn vertalers in hoge mate recht is gedaan.* * * *

Fernando Pessoa: Heimwee naar vereeuwiging - De Engelse gedichten. Uit het Engels vertaald door Maarten Asscher en August Willemsen. De Arbeiderspers; 184 pagina's; € 27,50. ISBN 978 90 295 7228 6.

Meer over