SatireDe Ombudsclown

Heeft Rufus Elings met een andere Ombudsclown te maken?

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

Gidi Heesakkers
null Beeld

De klacht
‘Geachte Ombudsclown’, mailt Rufus Elings. ‘Sinds enige tijd is uw rubriek weer terug op de achterpagina, dus. Vanaf het begin van uw terugkomst heb ik twijfels over u. Ik heb het vermoeden dat ik niet met dezelfde Ombudsclown te maken heb als in het verleden. De reacties van u zijn namelijk van een andere toon. Niet slechter of beter, maar anders. Wat het nog verwarrender maakt, is dat de foto wel hetzelfde is gebleven. Hoe kan dat?’

De Ombudsclown
Rufus Elings heeft sinds 2014 te maken met een en dezelfde Ombudsclown. Als de Ombudsclown op vakantie gaat is er een loco-Ombudsclown, dat wel, maar de Ombudsclown gaat niet zo vaak op vakantie. Krijgt de Ombudsclown het voordeel van de twijfel van Elings? Hij krijgt in ieder geval Het voordeel van de twijfel, een filosofieboek dat is geschreven door iemand die fundamentele twijfel wil zaaien bij de lezer.

Bereik de Ombudsclown via didu@volkskrant.nl

Meer over