H.W. WERTHEIMER

Prof. H.W. Wertheimer overleed vorige maand op een vakantie in Tibet, op 84-jarige leeftijd. Tot zijn emeritaat in 1983 was hij hoogleraar aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam....

Wertheimer was de enige overlevende van een joodse familie die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's is omgebracht. Uit die omstandigheid, en uit het feit dat zijn huwelijk kinderloos is gebleven, is volgens Meerdink te verklaren dat hij zijn hele nalatenschap heeft overgedragen aan het Prins Bernhard Fonds.

Wertheimer vergaarde zijn vermogen door speculatie op de beurs en dreef beleggingsadviseurs tot wanhoop door consequent te weigeren mutaties in zijn aandelenpakket door te voeren. Die rechtlijnigheid blijkt overigens profijtelijk te zijn geweest. De afgelopen vijf jaar alleen al is het vermogen gegroeid van 10 tot 22 miljoen.

Meer over