Griekse piramides blijken veel ouder

Twee Griekse piramides op het schiereiland Peloponnesos zijn even oud als de Egyptische, veel ouder dan werd gedacht. Onderzoekers uit Edinburgh en Athene zijn tot die ontdekking gekomen na gebruik van een nieuwe techniek om de leeftijd van gebouwen te bepalen, schrijft New Scientist van 4 oktober....

Met de nieuwe techniek, thermoluminescentie, is aan te tonen hoe lang een steen in een muur heeft gezeten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de hoeveelheid elektronen in de kristallen in het gesteente.

Bij verhitting van de steen komen die elektronen vrij als zichtbaar licht. De intensiteit van dat licht is een maat voor de hoeveelheid vrijkomende elektronen en een indicatie van de tijd die de steen in de muur zat.

Met deze 'kristalklok' zijn stenen bouwwerken rechtstreeks te dateren. Voorheen werden ze gedateerd met behulp van voorwerpen uit de omgeving. Zo schatten onderzoekers op basis van potscherven dat de piramides van de Peloponnesos vierhonderd jaar voor Christus werden gebouwd. Nu blijken ze veel ouder, van respectievelijk 2260 en 2730 jaar voor het begin van de jaartelling.

De nu vastgestelde leeftijd van de oudste piramide spoort met de geschiedschrijving van de Griekse geleerde Pausanias, die leefde in de tweede eeuw na Christus. Pausanias beschreef die piramide als gedenkteken voor de slachtoffers van een oorlog die bijna vierduizend jaar geleden woedde.

Meer over