God en keihard werken

Dit jaar vielen meer dan 470 doden onder migranten die naar Europa wilden. Onder hen de elf mensen die op 27 oktober in het cellencomplex op Schiphol stierven; dezelfde maand werden zes Afrikanen doodgeschoten toen ze de hekken van Melilla probeerden te bestormen, enkele dagen eerder spoelden bij de kust...

Met de doden van Fort Europa knallen we keihard acht pagina's lang hetdecembernummer van CV koers in, ondertitel: opinieblad voor de christenvandaag. Schokkende beelden van migranten op zee en op het strandillustreren de reportage. In kadertjes worden de feiten opgesomd, op eenkaartje van Europa zien we de opvangkampen voor migranten. Over alle achtpagina's loopt een balkje mee, met de herinnering aan de slachtoffers vanhet afgelopen jaar. Wie de kranten leest, herkent ze, maar schrikt van hetcumulatief effect.

CV koers, zes jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen hetreformatorische opinieblad Koers en het christelijke CV, Christen Vandaag,heeft een oplage van achttienduizend Het is een opinieblad met een missie,en schroomt niet om stelling te nemen. In de opinierubriek komen actuelevraagstukken aan bod: de abortuswet, de oorlog in Irak, ontwikkelingshulp,de slow-foodbeweging. Soms met een verwijzing naar het geloof ofgerelateerd aan de rol van de kerk, maar vaker zonder christelijk sausje.

Het opinieblad richt zich duidelijk op gelovigen die meer willen dan dezondagse kerkgang. De aandacht voor maatschappelijke en sociale problemenspringt van de pagina's.

CV koers is mooi en overzichtelijk vormgegeven, met op het juiste momenteen hoogtepunt. Alle journalistieke genres komen afwisselend aan bod:interview, reportage, essay, recensies van boeken, films ententoonstellingen, en er is ook ruimte voor een kort verhaal.

Elk artikel heeft een duidelijke invalshoek. Soms persoonlijk, zoalsin de rubriek 'hart & ziel', waarin de vrouw van de ambitieuze enenergieke Gerard aan de therapeut vertelt hoe moeilijk het voor haar manis om zijn weg te vinden, nu hij ontslagen is. Soms ook vanuit eenvolstrekt ander perspectief, zoals in het artikel 'Wat doen we als de bomontploft', waarin de zwakke plekken van terreurbestrijding wordenblootgelegd, en waarin de lezer tips krijgt over wat je als individu kuntdoen bij een terroristische aanval.

Halverwege imponeert een fotoreportage over ex-verslaafden in deRussische stad Yaroslavi, die geïsoleerd van de buitenwereld en zondertherapie of medicijnen hun verslaving bezweren. De foto's hebben eigenlijkgeen tekst nodig, zo zichtbaar is het alternatief voor drank en drugs: Goden keihard werken.

Suzanne Weusten

Meer over