Gift redt adviseur Goudstikker

Dick Schonis, de voormalige advocaat van Goudstikker-erfgename Marei von Saher, maakt 25 duizend euro over naar het Joods Historisch Museum....

Van onze verslaggevers Merijn Rengers en John Schoorl

De donatie aan het Joods Historisch Museum is een idee van Lipschits. Die maakte zich publiekelijk boos over het feit dat Schonis hem onkundig had gehouden van de financiële afspraken tussen Von Saher en haar talrijke adviseurs.

Vorige maand bleek tijdens een rechtszaak dat Schonis (die ruzie kreeg met Von Saher) ruim 4 miljoen euro verdiende met zijn juridische adviezen in de Goudstikker-zaak. Lipschits, die voor Von Saher een pleidooi hield bij de restitutie-commissie, kreeg niets.

Lipschits maande Schonis daarna in twee opeenvolgende stekelige items in het VARA-programma De Wereld Draait Door om een deel van zijn gage aan een Joods goed doel te schenken.

De donatie aan het museum is tot stand gekomen na bemiddeling door Menno Paktor, een joodse vriend van Schonis en een kennis van Lipschits. De hoogleraar, die de miljoenen die Schonis verdiende in deze zaak eerder ‘bloedgeld’ noemde, is tevreden met de gift: ‘Ik vind het een royaal gebaar. Het conflict tussen Schonis en mij is uit de wereld.’

Meer over