Geweld, seks en racisme op tv mogen pas na 22.00 uur

Het tijdstip waarop geweld, seks en racisme op televisie mogen worden getoond, moet worden verlaat van 21.00 naar 22.00 uur....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Nuis reageerde met zijn voorstel op de donderdag bekend geworden gedragscode van de publieke omroepen. Die willen de grens op 21.00 uur houden. Dit tijdstip geldt al voor films, de omroepen hebben het uitgebreid tot alle programma's, nieuwsprogramma's uitgezonderd.

D66'er G. Roethof sprak van 'modernisering van de kinderbedtijden'. Kinderen gaan steeds later naar bed kijken en dus op latere tijdstippen televisie. Roethof zei ook dat 'vooral het kinderuurtje tussen 19.00 en 20.00 uur te veel programma's bevat die als schadelijk worden ervaren. Dat zou blijken uit onderzoek van het ministerie van Justitie en de Universiteit Twente.

Minister Sorgdrager van Justitie meldde de Tweede Kamer dat er voorlopig geen verplichte geweldchip voor televisies komt. Volgens Sorgdrager kun je zo'n maatregel alleen in Europees verband nemen.

Met die chip springt het beeld op zwart zodra de beelden te gewelddadig worden. Het Europese Parlement had daarom gevraagd, maar de Europese Commissie achtte de tijd nog niet rijp. Al is het maar, omdat nog geen deugdelijke chip is ontwikkeld.

Tijdens het debat tussen de bewindslieden en kamerleden werden vele maatregelen voorgesteld om het kind te behoeden voor onaangenaamheden die (nieuwe) media kunnen voortbrengen. VVD'er O. Cherribi wil dat tv-gidsen meer gestandaardiseerde informatie bevatten over de kindergeschiktheid van tv-programma's. Ook wil hij dat naast de grenzen van twaalf en zestien jaar, ook waarschuwingen kunnen worden gegeven voor zevenjarigen en ouder.

Cherribi vroeg Sorgdrager hoe kinderen beschermd kunnen worden tegen het media-aanbod via Internet. Sorgdrager antwoordde dat in internationaal verband hard wordt gewerkt aan maatregelen om misdrijven op het Internet, zoals het publiceren van kinderporno, tegen te gaan. Volgens Sorgdrager is het nu zaak de activiteiten van onder andere de OESO, Raad van Europa en de Europese Unie te coördineren. 'Als je de persoon in kwestie al kunt identificeren en als je hem dan kunt lokaliseren, hoe dan hem te vervolgen', vroeg Sorgdrager zich hardop af. Dat kan alleen worden geregeld als alle landen daarover eenzelfde houding in aannemen.

De Kamer stemde in met het kabinetsvoorstel om de filmkeuring af te schaffen. Het kabinet wil dat de omroepen en de film- en videobranche zelf regels opstellen. Dat is volgens het parlement en kabinet effectiever dan het opstellen van regels door de overheid. De klein rechtse partijen en het CDA maakten zich zorgen over het terugtreden van de overheid. Staatssecretaris Terpstra van Welzijn zegde vervolgens toe streng te zullen controleren of de regels wel worden nageleefd.

Meer over