Gevaarlijke folklore

KONING Willem III (protestants) zal in het jaar 1690 koning Jacobus II (rooms-katholiek) toch niet voor niets in de pan hebben gehakt tijdens de Slag aan de Boyne?...

Dat doen ze door middel van marsen door Noord-Ierse steden en dorpen. Het overgrote deel van die ongeveer 3500 jaarlijkse parades pleegt probleemloos te verlopen.

Maar helaas geldt dat niet voor alle marsen. De problemen spitsen zich dit jaar weer toe op de mars door Drumcree. De protestanten willen daarbij ook door de katholieke Garvaghy Road paraderen. De katholieke bewoners van de straat verzetten zich daartegen. Een onafhankelijke parade-commissie heeft bepaald dat de mars dit jaar niet door Garvaghy Road mag en sindsdien zijn de poppen aan het dansen.

Politie en militairen bewaken de afgegrendelde straat. Oranje-mannen die hoe dan ook door de straat willen marcheren, bivakkeren nu dag en nacht bij de afzetting. Elders in Ulster trappen protestantse jongeren elke avond relletjes, werpen barricades op en gooien benzinebommen.

De sfeer is gespannen, vooral vanwege het gevaar van verdere escalatie in het weekeinde. Dan zou de mogelijke komst van parade-deelnemers van elders de confrontatie in Dumcree een stuk grimmiger kunnen maken.

De hamvraag is hoe een veeleer folkloristisch aandoende gebeurtenis dermate uit de hand kan lopen, dat zelfs in ernst kan worden gesproken over gevaar voor het vredesakkoord van Goede Vrijdag.

Eigenlijk is dat onbegrijpelijk. De Oranje Orde (waarvan lang niet alle honderdduizend leden fanatici zijn) moet zich eens dringend gaan beraden of het niet beter is de marsen beperkt te houden tot wijken waar ze meer welkom zijn. Omgekeerd zou het maken van een verzoenend gebaar ook de bewoners van Garvaghy Road niet misstaan. Uiteindelijk zijn de marcherende Oranje-mannen wel hinderlijk, maar niet gevaarlijk, en het had geen kwaad gekund de schade van die irritatie af te wegen tegen de schade die nu weer aan de relatie tussen de Noord-Ierse bevolkingsgroepen wordt toegebracht.

Giftige symbool-politiek en onverzettelijkheid uit angst voor gezichtsverlies eisen hun tol. Daarbij komt nog de politieke berekening van extremisten als dominee Paisley, die een gouden kans zien om het vredesproces en 'de verrader' Trimble te beschadigen. Maar de jongste verkiezingsuitslag toont dat driekwart van de Ieren vóór vrede en verzoening is. Het zou een tragedie zijn als die geest van redelijkheid in het potsierlijke parade-conflict het onderspit zou delven.

Meer over