Gestolen zoutvat van Cellini weer terecht

De Saliera (zoutvat) van Benvenuto Cellini (1500-1570), die drie jaar geleden werd gestolen uit het Kunsthistorisches Museum in Wenen, is zaterdag teruggevonden....

De waarde van de saliera wordt geschat op 50 miljoen euro - de roof wasde grootste kunstdiefstal in de geschiedenis van Oostenrijk. Het rijkbewerkte zoutvat van ivoor, email en gedreven goud is vooral zo waardevolomdat het het enig bewaard gebleven voorbeeld is van Cellini's superieuregoudsmeedkunst. Hij maakte het in 1543 voor koning Frans I van Frankrijk.Het beeldengroepje is 26 bij 33 centimeter en weegt 7 kilo. Het stelt deontmoeting voor van de zee (een man met een drietand) en de aarde (eenvrouw met een hoorn des overvloeds).

De saliera was begraven in een kist in een bos bij Zwettl, negentigkilometer ten noordwesten van Wenen. Daar werd hij zaterdag gevonden, opaanwijzingen van een 50-jarige verdachte. De man had zich vrijdag bij depolitie gemeld, nadat van hem foto's waren verspreid. Hij heeft de diefstalbekend.

De saliera is licht beschadigd, maar zal na restauratie weer wordententoongesteld in het Kunsthistorisches Museum in Wenen waaruit het in mei2003 gestolen werd. In augustus van datzelfde jaar werd 5 miljoen eurolosgeld voor de saliera gevraagd. De brief waarin dat gebeurde, bevatte eenbeetje porseleinpoeder van het beeld.

De politie kwam de verdachte eind vorig jaar op het spoor, na een nieuwepoging losgeld te krijgen - deze keer tien miljoen euro.

De diefstal maakte indertijd grote indruk in Oostenrijk, mede door deknullige manier waarop het museum beveiligd bleek.

Meer over