Geen gehoor, wel betalen

Terug van vakantie in Zuid-Afrika kreeg ik een rekening van Debitel van 33 euro. Ik zou gebeld hebben naar het toestel van mijn vrouw....

Zelfs een mobieltje dat op de schroothoop ligt, kun je bellen. Zolang er maar een actieve SIM-kaart in zit. Als er vervolgens een voicemail is gekoppeld aan dit telefoonnummer kan de beller geruime tijd contact hebben met een 'dood' nummer.

Debitel zegt dat uit de gegevens blijkt dat Verschoor vijf minuten contact heeft gehad met het toestel van zijn vrouw. Het bedrag is zo hoog omdat hij vanuit Zuid-Afrika met zijn eigen Nederlandse toestel heeft gebeld naar een mobieltje in Nederland. Hij betaalt dan voor de verbinding van Zuid-Afrika naar Nederland.

De woordvoerder van Debitel veronderstelt dat Verschoor wellicht per ongeluk naar dat nummer heeft gebeld. Het nummer stond immers in het geheugen van zijn mobieltje. Vervolgens is hij waarschijnlijk terechtgekomen bij de voicemail van het eenzame KPN-toestel in Nederland.

In een reactie zegt Verschoor helemaal geen voice-mail te hebben. Nader onderzoek leert dat er toch een voicemail zit op het toestel van zijn vrouw. 'Heb ik nooit aangevraagd. Als ik geweten had dat het automatisch bij je telefoon zit, had ik dat antwoordapparaat wel uitgeschakeld.'

Bij KPN-prepaidtoestellen staat de voicemail standaard ingeschakeld. Wie dat niet wil, kan kiezen tussen een afwezigheidsmelding of het helemaal uitzetten van het antwoordapparaat. Bedenk dat de voicemail weer automatisch wordt aangezet zodra je Nederland verlaat. Als je dat niet wilt, moet je het nogmaals uitschakelen.

Telefoonrekeningen na vakanties zijn vaker aanleiding voor gefronste wenkbrauwen. Heel duur is het als twee Nederlanders die samen skiën elkaar bellen met hun Nederlandse mobieltje. Alle communicatie verloopt dan via Nederland met alle kosten van dien.

Wie er met zijn telecombedrijf niet uitkomt, kan klagen bij de Geschillencommissie Telecommunicatie (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of www.sgc.nl). Deze commissie doet bindende uitspraken in geschillen tussen consumenten en telefoniebedrijven. Voordat je een klacht indient: eerst schriftelijk klagen bij het bedrijf in kwestie.

Meer over